Piešķir līdzekļus, lai apmaksātu nepieciešamos diētiskos preparātus pacientiem ar smagu, iedzimtu vielmaiņas saslimšanu

Piešķir līdzekļus, lai apmaksātu nepieciešamos diētiskos preparātus pacientiem ar smagu, iedzimtu vielmaiņas saslimšanu

06.12.2016
  • 6.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīta apropriācijas pārdale Veselības ministrijas budžetam no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem 2,8 milj.eiro apmērā. 
  • Līdzekļi tiks novirzīti Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices konfederācijas institūciju iesniegto rēķinu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem apmaksai, kā arī smagas, iedzimtas aminoskābju vielmaiņas slimības – fenilketonūrijas – un citu ģenētiski determinētu slimību diētiskas korekcijas preparātu apmaksai. 
  • 108,9 tūkstoši eiro tiks novirzīti, lai segtu līdzekļu deficītu fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas preparātu apmaksā. Saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas datiem tās uzskaitē esošo ģenētisko slimnieku skaits ir pieaudzis no 85 pacientiem 2012.gadā līdz 98 pacientiem 2015.gadā, bet 2016.gadā tiek prognozēti 103 ģenētiskie pacienti. 
  • Savukārt, lai mazinātu budžeta saistības 2017.gadā par norēķiniem par ES sociālā nodrošinājuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, 2,7 miljoni eiro tiks novirzīti, lai apmaksātu ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtos rēķinus par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Konkrētie pakalpojumi tiek apmaksāti no valsts budžeta situācijās, kad pacientam nepieciešamo medicīnisko palīdzību nav iespējams saņemt Latvijā, bet ir iespējams saņemt ES, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveices konfederācijā.Tādejādi neapmaksāto rēķinu summa, kas būs jāapmaksā 2017.gadā, samazināsies līdz 562,5 tūkstošiem eiro. 

Infomācijas avots: Veselības ministrija