Piešķir līdzekļus patvēruma meklētāju un Ukrainas karadarbībā cietušo ārstēšanas izdevumu segšanai

Piešķir līdzekļus patvēruma meklētāju un Ukrainas karadarbībā cietušo ārstēšanas izdevumu segšanai

26.12.2016
  • 20.decembrī Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts* , kas paredz  Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai 20,5 tūkstošus eiro. 
  • 10,4 tūkstoši eiro tiks novirzīti Nacionālajam veselības dienestam (NVD), lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar patvēruma meklētāju ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs, bet 3 tūkstoši eiro tiks novirzīti, lai segtu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izdevumus, kas radušies saistībā ar 28 izsaukumiem pie patvēruma meklētājiem. 
  • Savukārt 7,1 tūkstoši eiro tiks novirzīti NVD izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar divu karadarbībā Ukrainā cietušo personu ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs. 

*”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Informācijas avots: Veselības ministrija