E-veselības sistēma ir funkcionējoša, saņemtas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai

E-veselības sistēma ir funkcionējoša, saņemtas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai

24.01.2017
  • “E-veselības sistēmas funkcionalitātes un e-pakalpojumi, kas pārbaudes laikā bija pieejami lietotājiem, kopumā ir izstrādāti atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam un nodrošina projektos paredzēto funkcionālo darbību, kā arī tiem atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam ir veikts drošības audits un drošības auditā konstatētie būtiskie trūkumi ir novērsti,” norādīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārbaudes ziņojumā par e-veselības projektu funkcionalitāti. 
  • Vienlaikus attiecībā uz atsevišķām e-veselības sistēmas funkcionalitātēm un e-pakalpojumiem, kas pārbaudes laikā ir pieejami lietotājiem, būtiskas kļūdas nav konstatētas. Sniegtās sistēmas uzlabošanas rekomendācijas neietekmē vērtējumu par atbilstību projektu iesniegumos paredzētajam un paredzētās funkcionālās darbības nodrošināšanu. E-veselības sistēma ir izstrādāta atbilstoši visām tehniskās specifikācijas prasībām, kas tika noteiktas, uzsākot E-veselības sistēmas izstrādi un ieviešanu. 
  • Tāpat secināts, ka situācija kopš Valsts kontroles ziņojuma “Vai projekts „E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā?” sagatavošanas 2015.gadā ir mainījusies – šajā ziņojumā minētā lietotājiem pieejamā funkcionalitāte ir izstrādāta un darbojas, kā arī ir nodrošināta informācijas sistēmu drošības auditu veikšana un datu apstrādes reģistrēšana Valsts datu inspekcijā.
  • “Kopumā vērtējam VARAM atzinumu kā pozitīvu attiecībā uz e-veselības sistēmas funkcionalitāti. Esam apņēmības pilni sistēmu padarīt vēl ērtāku un vieglāk lietojamu, kas ir būtiski, lai e-veselības sistēma kļūtu par izmantojamu rīku,” norāda veselības ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa.

Informācijas avots: Veselības ministrija