Par gripas monitoringu

Par gripas monitoringu

02.02.2017

 • Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir saņēmis informāciju, ka nepieciešams sīkāks skaidrojums par SPKC rīkotā gripas monitoringa nozīmi un organizēšanas kārtību. Līdz ar to SPKC ir sagatavojis informāciju par gripas un akūtu augšējo elpceļu monitoringu, kas tiek organizēts katru gadu, lai noteiktu gripas izplatību Latvijā.
 • Gripas monitoringa kārtību nosaka Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 948Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem (MK noteikumi). Saskaņā ar MK noteikumiem gripas monitorings ir sistemātiska epidemioloģisko datu (indikatoru) vākšana, apkopošana un analīze par elpceļu infekciju, tai skaitā gripas izplatību un smagumu, kā arī minēto infekciju izraisošo vīrusu cirkulāciju gripas sezonas laikā – laikposmā no gada 40. nedēļas (oktobra sākums) līdz nākamā gada 20. nedēļai (maijs).
 • Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālo nodaļu epidemiologi nosaka gripas monitoringā iesaistītās ārstniecības iestādes (ārstniecības personas), t.sk. primārās veselības aprūpes iestādes, stacionārās ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes (gripas monitoringā iesaistītās iestādes apkalpo ne mazāk par 5-10% administratīvās teritorijas iedzīvotāju) un informē gripas monitoringā iesaistītās personas par datu atlases prasībām un sniegšanas kārtību. Minēto ārstniecības iestāžu vadītājiem ir pienākums piedalīties gripas monitoringā.
 • Gripas monitoringā iesaistītās ārstniecības personas reizi nedēļā SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam sniedz datus par saslimšanas gadījumiem ar gripu atbilstoši MK noteikumu 1. pielikumā noteiktajai tabulai “Gripas monitoringa indikatori” (pie ārsta vērsušos pacientu skaits ar gripu, ar citu akūtu augšējo elpceļu infekciju, ar pneimoniju; stacionēto slimnieku skaits ar gripu, ar gripas izraisītu pneimoniju pēc pacientu vecuma grupām).
 • Ārstniecības persona par katru nāves gadījumu, ja tā iestājusies pacientam, kuram diagnosticēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripas vīrusu, 24 stundu laikā telefoniski un 48 stundu laikā rakstiski ziņo SPKC.
 • Gripas monitoringa nodrošināšanai SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorija regulāri informē SPKC par pacientu laboratoriskās pārbaudes rezultātiem uz gripu uz citiem akūtu elpceļu infekciju izraisītājiem.
 • SPKC katru nedēļu nodrošina gripas monitoringa rezultātu apkopošanu, operatīvu datu epidemioloģisko analīzi un sabiedrības informēšanu, kā arī datu sniegšanu Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram, jo gripas monitoringā, pēc vienotiem principiem (“influenza sentinel surveillance” jeb gripas novērošanas posteņu uzraudzības sistēma), piedalās visas Eiropas Savienības un citas valstis.
 • Galvenais gripas monitoringa rādītājs ir pacientu skaits, kuriem ir gripa vai pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripu un kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības, nedēļas laikā. Lai salīdzinātu minēto radītāju dažādās teritorijās vai vecuma grupās, gadījumu skaits tiek attiecināts uz reģistrēto pacientu skaitu konkrētajiem ģimenes ārstiem, kuri piedalās monitoringā un tiek pārrēķināts uz 100 000 iedzīvotāju.
 • Saskaņā ar MK noteikumiem, SPKC pamatojoties uz gripas monitoringa datiem, savā tīmekļa vietnē paziņo par gripas epidēmijas sākumu valstī, ja vismaz vienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām pacientu skaits, kuriem ir gripa vai pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripu un kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības, nedēļas laikā pārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju, un gripas epidēmijas beigām valstī, ja vismaz divu nedēļu laikā nevienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām šis rādītājs nepārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju.
 • 2016.-2017. gada sezonā gripas monitoringā piedalās 70 ģimenes ārsti, 11 slimnīcas, 37 skolas un 36 bērnudārzi, kopumā aptverot 106 651 jeb 5,4 procentus Latvijas iedzīvotāju.

Gripas monitoringa datu avoti un informācijas plūsma

slimibas.lv Par gripas monitoringu

 • Gripas monitoringa rezultāti katru nedēļu tiek publicēti SPKC tīmekļa vietnē kā arī komunicēti ar plašsaziņas līdzekļiem.

Par pasākumiem, kurus veic ārstniecības iestāde gripas epidēmijas laikā un tās draudu gadījumā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem 5. punktu katra ārstniecības iestāde izstrādā rīcības plānu darbam gripas epidēmijas laikā un gripas epidēmijas draudu gadījumā to īsteno (minēto plānu var iekļaut esošajā iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānā). Plānā ietver šādus jautājumus:

 • ārstniecības iestādes darbinieku individuālā gripas profilakse (personāla vakcinācija, specifisko pretgripas preparātu lietošana un aizsarglīdzekļu izmantošana);
 • ārstniecības iestādes darba režīms, tai skaitā gripu ierobežojošie pasākumi;
 • gripas slimnieku ārstēšanas un aprūpes taktika;
 • rezerves ārstniecības personāla nodrošinājums un papildu resursu iesaistīšana;
 • ārstniecības iestādes gultasvietu pārprofilēšana gripas epidēmijas laikā;
 • ārstniecības iestādes personāla apmācība, kā rīkoties gripas epidēmijas laikā;
 • pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošana gripas profilakses jautājumos.

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs