Paredzēts papildināt Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstu

Paredzēts papildināt Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstu

02.02.2017
  • 2.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumiem par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem.*
  • Noteikumos paredzēts iekļaut jaunās psihoaktīvās vielas un vielu grupas, tai skaitā, vielas, par kurām patlaban izdoti Slimību profilakses un kontroles centra lēmumi par „pagaidu aizliegumu”**. Vienlaikus noteikumos paredzēts noteikt, ka kontroles pasākumi attieksies arī uz sarakstos iekļauto narkotisko un psihotropo vielu aktīvajiem metabolītiem un to sāļiem.

*Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.847 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”.
** Kopš 2013. gada 14. novembra spēkā ir grozījumi likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, kas paredz, ka ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu apriti, kas vēl Latvijā nav pakļautas kontrolei un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums.

Informācijas avots: Veselības ministrija