Plāno grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Plāno grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

16.02.2017
  • 16.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi  veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā*.
  • Noteikumu projekts paredz noteikt, ka personām, izmantojot e-veselības sistēmu vai Latvijas valsts portālu www.latvija.lv,  tiks nodrošināta iespēja veikt reģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā.
  • Lai veicinātu efektīvāku un uz rezultātiem orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātu minimālo specialitāšu un veselības aprūpes pakalpojumu veidus veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībās, noteikumu projektā paredzētas izmaiņas, kas skar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kārtību. 
    Tāpat paredzēts noteikt, ka tiem operatīvā dienesta darbiniekiem, kuri ir iesaistīti un cietuši glābšanas darbos katastrofās, tiks prioritārā kārtā nodrošināti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi.**
  • Noteikumu grozījumu projektā arī plānotas izmaiņas radioloģijas tarifos, paredzot, ka amortizācijas piemaksas daļa par tehnoloģiju līmeni datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem tiks noteikta vienotā līmenī. 

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
**Izmaiņas tiek veiktas atbilstoši ieteikumiem informatīvajā ziņojumā “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un veicot grozījumus normatīvajos aktos, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu” un Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izteiktajiem priekšlikumiem.

Informācijas avots: Veselības ministrija