SPKC turpmāk būs jānodrošina metodiskais atbalsts slimnīcām

SPKC turpmāk būs jānodrošina metodiskais atbalsts slimnīcām

16.02.2017

  • 14.februārī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu grozījumu projekts, kas paredz izmaiņas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) nolikumā. 
  • Izmaiņas nolikumā saistītas ar grozījumiem obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām*, kas nosaka, ka ārstniecības iestādēm turpmāk, lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus, būs jāveic virkne pasākumu, tajā skaitā jāizveido nenosodošas ziņošanas un mācīšanās sistēmas par nevēlamiem notikumiem.
  • Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ārstniecības kvalitāti un drošību, ir paredzēts sniegt atbalstu (tajā skaitā metodisko ieteikumu veidā) ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām jautājumos par ārstniecības kvalitāti un pacientu drošību. Tādēļ SPKC funkciju loks tiek papildināts, nosakot, ka SPKC turpmāk jānodrošina metodiskais atbalsts ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos. 

*Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”

Informācijas avots: Veselības ministrija