25.februāris – Starptautiskā kohleāro implantu diena

25.februāris – Starptautiskā kohleāro implantu diena

26.02.2017

 • 2016. gadā Latvijā bija reģistrēti 1106 bērni ar paliekošiem dzirdes traucējumiem. Nu jau vairāk nekā 10 gadus smagākajos gadījumos bērniem ir iespēja tikt pie valsts apmaksāta kohleārā implanta, bet pirms tam bērnu vecāki šim mērķim bija spiest vākt ziedojumus. Pavisam šajos gados implantu ieguvuši 213 bērni. Vairāki no viņiem ir jau pieauguši, “bet mēs joprojām viņus uzskatām par savējiem” – saka Latvijas Bērnu Dzirdes centra vadītāja Sandra Kušķe
 • Kohleārais implants ir protēze, kuras vienu daļu ķirurģiskas operācijas rezultātā ievieto zem ādas. Ārējā daļa turas pie pirmās ar magnētiņu. Dzirdēt dzird visi, kuriem ir šis implants, bet, vai no dzimšanas nedzirdīgs bērns varēs iemācīties klausīties, runāt un spēs integrēties dzirdīgo vidē, tas atkarīgs no daudziem citiem apstākļiem
 • Pasaulē ir apmēram miljons kohleāro implantu lietotāju. 

Santa Evija un Mareks

 • Vieni no pirmajiem bērniem Latvijā, kuri pie kohleārā implanta tika vēl tajos laikos, kad operācijai bija jāvāc ziedojumi, bija Santa Evija Griņeviča un Mareks Birulis. Arhīvos var noskatīties senus 2004. gada 11. septembra un 2007. gada 9. marta TV raidījumus “Kopā”, kuros stāstīts par mazo Santu Eviju, viņas mammu Ingu, bērnu apmācību Rīgas 234. pirmsskolas bērnu iestādē pie speciālās pedagoģes Jeļenas Moras, un Bērnu Dzirdes centru. Gan Santa Evija, gan Mareks ir mācījušies parastajās skolās. Santa Evija kā brīvprātīgā darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās, un vēlas kļūt par policisti. Mareks mācās desmitajā klasē un dejo sarīkojumu dejas.

Andrejs un Elizabete.

 • Pirms pieciem gadiem Lailas Zemītes dvīņi piedzima ar ļoti mazu svaru. Abi izķepurojās, bet vienam no zēniem, Andrejam, konstatēja 5.pakāpes vājdzirdību. Tagad Andrejam ir divi implanti un nesen, Ziemassvētkos, viņš iepriecināja vecākus, noskaitīdams pie eglītes dzejolīti.
 • Arī Ilzes Ūbeles meitai Elizabetei ir divi implanti. Meitene runā un pērn sāka skolas gaitas Rīgas sākumskolā “Valodiņa”, kurā jau mācījušies vairāki citi bērni ar dzirdes traucējumiem. Daudzi šīs skolas absolventi sekmīgi integrējušies dzirdīgo vidē.

Marvel komiksa Iron Man supervarone lieto implantu

 • Implanta ārējo daļu var noslēpt tikai aiz kupliem matiem vai zem cepures, tāpēc daudzi kautrējas tos atklāti nēsāt. Diemžēl dzirdes palīgierīces joprojām nav tik populāras kā brilles, kaut gan tos lieto arvien vairāk cilvēku.
 • Lai mudinātu bērnus nekautrēties, ASV komiksa Iron Man veidotāji laiku pa laikam iesaista notikumos supervaroņus ar “īpašām vajadzībām”. Laika gaitā ir bijis gan ratiņkrēslā sēdošs varonis, gan The Blue Ear ar dzirdes aparātu ausī, gan kohleārā implanta lietotāja Sapheara

Jānis Erenbergs un Diāna Peiraga

 • Cilvēku, kuri tikuši pie implanta pēc pilngadības sasniegšanas, Latvijā ir ļoti maz. Tas saistīts ar to, ka pieaugušajiem šo implantu valsts ilgstoši neapmaksāja. Tomēr atsevišķi cilvēki negribēja dzīvot klusumā, nepadevās un vāca ziedojumus. Tā, piemēram, 2005. gadā darīja pēc avārijas dzirdi zaudējušais šoferis tālbraucējs Jānis Erenbergs.
 • Tagad operācijas apmaksā gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tukumniece Diāna Peiraga, kura pie implanta tika pirms 3 gadiem, stāsta, ka labprāt lietotu implantu arī otrajā ausī.

25. februāris – Starptautiskā Kohleāro implantu diena.

 • Pirms 60 gadiem, 1957. gada 25. februārī, pirmo reizi tika izdarīta dzirdes nerva elektriskā stimulācija. Lai veidotu izpratni un pievērstu mediju uzmanību, kopš 2009. gada Spānijā šo datumu sāka atzīmēt kā Kohleāro implantu dienu. Tagad šo dienu svin vairāk nekā 40 pasaules valstīs.

EURO-CIU

 • Eiropā kohleāro implantu lietotāji ir izveidojuši Eiropas Kohleāro implantu lietotāju asociāciju EURO-CIU, kas regulāri izdod savu informatīvo biļetenu. EURO-CIU diemžēl nav pārstāvju no Latvijas,, taču grupa kohleāro implantu lietotāju darbojas Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijā “Sadzirdi.lv” un ir gatava dalīties savā pieredzē ar citiem. 
 • Nesen izveidota pasaules kohleāro implantu lietotāju karte.

Par “Sadzirdi.lv”

 • Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv” izveidota, lai aizstāvētu vājdzirdīgo iedzīvotāju intereses. Par asociācijas galveno mērķi noteikts apzināt Latvijā dzīvojošās vājdzirdīgās personas, veicināt viņu cilvēktiesību ievērošanu, tiesības pilnvērtīgi dzirdēt un iesaistīties valsts un sabiedrības dzīvē. Tāpat asociācijas biedri apņēmušies sekmēt kvalitatīvas un efektīvas rehabilitācijas un ārstēšanas sistēmas izveidi Latvijā, kā arī veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību vājdzirdīgo personu problēmu risināšanā.

Ar cieņu
Baiba Bicēna,
Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi” valdes locekle
[email protected]
https://twitter.com/Sadzirdi
https://www.draugiem.lv/group/18445714/sadzirdi/
https://www.facebook.com/pages/Sadzirdilv/705650526131425 

Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” juridiskā adrese:
Ķeguma iela 4, Rīga LV-1006.