Īstenos starptautisku projektu antidopinga jomā

Īstenos starptautisku projektu antidopinga jomā

26.02.2017

  • 21.februārī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums* par Valsts sporta medicīnas centra (VSMC) projektu antidopinga jomā un pieņemts lēmums 2017.gadā pārdalīt projekta īstenošanai finansējumu 4,5 tūkstošu eiro apmērā.
  • Projekta mērķi ir veidot sporta kultūru, iestājoties par godīgu sportu, pievēršot jauno sportistu uzmanību dopinga problēmai un izglītojot viņus; veicināt ētisko normu ievērošanu sportā; audzināt jauno paaudzi, kas godīgi un taisnīgi piedalīsies sporta pasākumos; iesaistīt vismaz 20 jaunus sportistus apmācībā un izveidot apmācību sistēmu 20 treneriem/instruktoriem, kuri pēc apmācības kļūs par projekta mērķa „vēstnešiem” un iesaistīsies aktivitātēs, kas veicinās godīgu sportu nacionālā līmenī.
  • VSMC līdz šim ir gūta veiksmīga pieredze projektā „Jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu īstenošanā”, kā ietvaros tika apmācīti 20 jaunieši – antidopinga vēstneši –, kuri pašlaik brīvprātīgi palīdz VSMC īstenot izglītības un informācijas pasākumus. Ar dalību šajā projektā plānots turpināt sportistu, jauniešu un sabiedrības izglītošanu un informēšanu, paplašinot sporta vēstnešu skaitu, kuri sniegs ieguldījumu Latvijas antidopinga sistēmas attīstībā. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta praktiska sportistu un treneru/instruktoru atlase un apmācība, kā arī jauno sportistu piedalīšanās darba grupās.
  • Projekts tiks īstenots četrās valstīs – Latvijā, Itālijā, Austrijā un Bulgārijā.
  • Kopējās Projekta izmaksas būs 7537 eiro, no tiem 6030 eiro (80%) tiks segti ar Eiropas Komisijas finansējumu un 1507 eiro (20%)  – ar nacionālo līdzfinansējumu. 

* Informatīvais ziņojums „Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos ERASMUS+ programmas līdzfinansētā projekta „Eiropas antidopinga paaudze (E.D.GE.)” īstenošanai”

Informācijas avots: Veselības ministrija