RAKUS finanšu un resursu pārvaldība nav bijusi efektīva

RAKUS finanšu un resursu pārvaldība nav bijusi efektīva

26.02.2017
  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) finanšu un resursu pārvaldība nav bijusi efektīva. Līdzšinējās slimnīcas vadības nepietiekami aktīva rīcība vai nepārdomāti lēmumi ir būtiski ietekmējuši slimnīcas finanšu rezultātus. Kaut arī 2015.gadā ir samazinājušies slimnīcas zaudējumi, tas nav bijis saistīts ar vadības panāktajiem uzlabojumiem slimnīcas darbībā, bet gan ar papildu finansējuma piešķiršanu.
  • “RAKUS ir viena no Stratēģiski svarīgākajām slimnīcām, kurai ik dienas jānodrošina veselības aprūpe lielam pacientu skaitam. Neapšaubāmi nozarei ir ne tikai nepieciešams papildus finansējums, bet arī skaidri sistēmiski uzlabojumi – caurspīdīga procesu organizēšana, esošo finanšu līdzekļu maksimāli efektīvs izlietojums, atbalstoša personālpolitika,” uzsver veselības ministre Anda Čakša. 
  • Pēc rīcībā esošās informācijas līdz pat 53% no visām RAKUS telpām netiek izmantotas ārstniecības procesa nodrošināšanai, to uzturēšanai tiek nelietderīgi izlietoti vismaz 115 tūkstoši eiro gadā. Tāpat slimnīcai nodarīti zaudējumi vismaz 424 tūkstošu eiro apmērā, jo savstarpēji nesaskaņotas rīcības rezultātā ilgstoši slimnīcas rekonstruētās telpas nav tikušas izmantotas ārstniecībā. Zaudējumi radušies, nolemjot slimnīcas telpu uzkopšanas darbu nodrošināšanai piesaistīt ārpakalpojumu, tādejādi radot izmaksu sadārdzinājumu pa 700 tūkstošiem eiro. Arī ēdināšanas pakalpojumu nodošana ārpakalpojumā slimnīcai nesusi zaudējumus 2,5 miljonu eiro apmērā.
  • Jau ziņots, ka šodien Veselības ministrijā notika SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā tika pieņemta valdes priekšsēdētājas Anitas Slokenbergas un valdes locekļa Viestura Bokas vēlēšanās atkāpties no ieņemamā amata.
  • Uz vakantajām valdes locekļu amata vietām atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam tuvākajā laikā tiks izsludināti atklāti konkursi. 
  • Slimnīcas valdē darbu turpina valdes locekļi Artūrs Bērziņš un Kaspars Plūme.

Informācijas avots: Veselības ministrija