Piedaloties Latvijas Ārstu biedrības konferencē, aicinām ziņot par zāļu blaknēm

Piedaloties Latvijas Ārstu biedrības konferencē, aicinām ziņot par zāļu blaknēm

28.02.2017

  • 2017. gada 25. februārī Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konferencē “Svarīgākais klīniskajā farmakoloģijā ikdienas praksei” Zāļu valsts aģentūras eksperti aicināja veselības aprūpes profesionāļus ziņot par zāļu blaknēm un vērsa uzmanību uz zāļu drošuma uzraudzības svarīgumu visā to dzīves ciklā.
  • Kas ir iesaistītās puses un kādas viņu aktivitātes nepieciešamas drošu zāļu drošai lietošanai pacientam? Kāpēc svarīgi ziņot par reģistrētu (pārbaudītu) zāļu blaknēm*, proti, kāda ir blakņu ziņošanas jēga un nolūks? Cik neatsverams ir ārsta ieguldījums, ziņojot par blakni? Ko no tā gūst pacienti, pats ārsts un viņa kolēģi – citi profesionāļi? Ar kādu klīniski nozīmīgu informāciju, balstoties uz blakņu ziņojumiem, nesen tika papildināti zāļu apraksti Eiropas Savienībā (ES), arī Latvijā reģistrētām zālēm? Vai maz ziņošanu Latvijā spēj kompensēt lielāka ziņošanas aktivitāte citās ES valstīs, piemēram, Francijā, Nīderlandē, Dānijā? Cik vienkārši ir paziņot ZVA par novērotām iespējamām zāļu blaknēm un kas notiek ar sniegtajiem ziņojumiem? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem konferencē prezentēja ZVA Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Farmakovigilances sektora vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve Dr. Zane Neikena.
  • ZVA aicina ziņot par visām medicīniski būtiskām reakcijām, kas varētu būt blakne, īpaši, ja zālēm noteikta papildu uzraudzība, par ko liecina melns apvērsts vienādmalu trijstūris zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā. Ja ziņojumu vērtēšanas rezultātā tiek konstatēta jauna drošuma problēma, tiek pieprasīts konkrētiem zāļu reģistrācijas īpašniekiem papildināt zāļu aprakstu un lietošanas instrukciju.
  • Prezentācijā iekļauti arī dati, ka pērn ZVA iesniegts 341 ziņojums par zāļu blaknēm. Katru gadu Latvijā tiek saņemti vairāk kā 300 ziņojumi (aptuveni par 150 – 200 blakņu gadījumiem), tādējādi sniedzot ieguldījumu zāļu lietošanas drošuma uzraudzībā. Vislielākā ziņošanas aktivitāte Eiropā vērojama Francijā, Nīderlandē un Dānijā, kur saņemto zāļu blakņu ziņojumu skaits vairākkārt pārsniedz Latvijā saņemto ziņojumu skaitu.
  • Ziņojumu par blaknēm var iesniegt elektroniski, ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv aktivizējot baneri Atklāj zāļu otru pusi, kā arī tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu var izdrukāt, aizpildīt un nosūtīt ZVA pa pastu: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 vai pa faksu: 67078428. Veselības aprūpes speciālisti var arī izmantot ZVA informatīvajā izdevumā “Cito!” publicēto zāļu blakņu ziņošanas veidlapu. Ziņojumā sniegtajai informācijai tiek garantēta konfidencialitāte.

Prezentācija Ziņošana par zāļu blaknēm – pacienta drošībai (PDF formātā).

*Blakne – kaitīga un nevēlama organisma reakcija, ko izraisījusi zāļu lietošana. Latvijā par pacientiem novērotām iespējamām zāļu blaknēm ziņo ārsti, farmaceiti un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, kā arī pacientiem ir tiesības iesniegt ziņojumu ZVA par, viņuprāt, konstatētu zāļu blakni.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra