Slimnīcas dzemdību speciālistiem stundas likme pieaugs par desmit procentiem

Slimnīcas dzemdību speciālistiem stundas likme pieaugs par desmit procentiem

02.03.2017

  • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem, kuri iesaistīti dzemdību palīdzības nodrošināšanā, atalgojuma fiksētās daļas stundas likme pieaugs par desmit procentiem.
  • Ņemot vērā valsts noteikto tarifa pieaugumu dzemdību palīdzībā, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, Slimnīca ir veikusi aprēķinu, paredzot visu finansējumu novirzīt tikai atalgojumam. Kopējā atalgojumam novirzāmā tarifa palielinājuma summa, bez darba devēja nodokļiem, šogad plānota EUR 77 353 apmērā.
  • Darba algas palielinājuma pieaugums ir aprēķināts, ņemot vērā valsts noteikto jauno tarifu par dzemdībām, attiecīgo pacientu skaitu iepriekšējā gadā un iesaistīto speciālistu loku, kas sniedz dzemdību palīdzību. Dzemdību procesā iesaistītajām ārstniecības personām – dzemdību speciālistiem-ginekologiem, vecmātēm, bērnu aprūpes māsām, nodaļu virsārstiem un virsmāsām stundas likmes pieaugums ir noteikts desmit procentu apmērā, savukārt  jaundzimušo intensīvās terapijas ārstiem, kuri iesaistīti daļēji, stundas likme palielināta par  pieciem procentiem. Tā kā jaundzimušo intensīvās terapijas tarifs nav palielināts, atalgojuma palielinājums šiem speciālistiem ir mazāks.
  • Dzemdību nodaļa un Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļas iekļaujas Perinatālās aprūpes centrā, kurā speciālisti ikdienā strādā blakus viens otram un raugās uz mātes un jaundzimušā veselību kā uz vienotu procesu. Vidējā atalgojuma pieauguma summa mēnesī dzemdību speciālistiem-ginekologiem un vecmātēm, strādājot normālu darba laiku, veido aptuveni 80 līdz 112 eiro, un jaundzimušo aprūpē un intensīvajā terapijā iesaistītajiem speciālistiem – 79 līdz 144 eiro pirms nodokļu nomaksas mēnesī.
  • Stradiņa slimnīcas Dzemdību nodaļā 2016. gadā ārstējušies 1903 pacienti. Valsts noteiktais tarifs, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, par fizioloģiskām dzemdībām ir 346,61 eiro (tarifa pieaugums EUR 52,51 par gadījumu), dzemdībām patoloģijas gadījumā – 499.03 eiro (tarifa pieaugums EUR 68,45 par gadījumu), ķeizargrieziena gadījumā – 613,81 eiro (tarifa pieaugums 36,21 EUR). Valsts noteiktais tarifs ietver gan atalgojuma, gan ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.

Informācijas avots: Paula Stradiņa Klīniskās universitāte