Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

14.03.2017

  • Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved Latvijas teritorijā ķīmisko vielu vai maisījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).
  • Pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu jāiesniedz līdz attiecīgā nākamā gada 1. martam. 

Plašāka informācija pieejama šeit.

Informācijas avots: Veselības inspekcija