NVD ar Rīgas reģiona ārstiem pārrunā E-veselības sistēmas uzlabojumus

NVD ar Rīgas reģiona ārstiem pārrunā E-veselības sistēmas uzlabojumus

20.03.2017

  • Ceturtdien, 16. martā Nacionālā veselības dienesta (NVD) speciālisti tikās ar Rīgas reģiona ārstiem, lai pārrunātu dažādas veselības nozares aktualitātes, tostarp E-veselības ieviešanas gaitu, kā arī sistēmā veiktos uzlabojumus ārstiem.
  • “Jo aktīvāka būs visu iesaistīto pušu iesaiste un E-veselības sistēmas izmantošana ikdienā, jo daudz pilnvērtīgāk spēsim sistēmā iedzīvināt lietotāju praktisko pieredzi,” sanāksmē uzsvēra NVD direktores vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Linda Freimane. 
  • L. Freimane arī pastāstīja par sistēmā veiktajiem uzlabojumiem, uzsverot, kas sistēmas pilnveidošana notiek nepārtraukti. Piemēram, jau pērn ir pilnveidots medikamentu atlases mehānisms, kas ļāvis e-recepšu izrakstīšanas ātrumu uzlabot pat vairākas reizes. Arī ārsti, kas jau šobrīd izmanto E-veselību, apstiprināja, ka e-receptes izrakstīšana pacientam šobrīd aizņem līdz vienai minūtei.
  • Tāpat ārsti tika informēti par veiktajiem uzlabojumiem e-darbnespējas lapu funkcionalitātē, kas nu dod iespēju izrakstīt darbnespējas lapu ar rītdienas datumu, kā arī par veiktajiem uzlabojumiem datu apmaiņas kvalitātē ar VID  un VSAA.
  • Sanāksmē arī tika atgādināts par jaunumu, kas pieejams kopš februāra beigām – pacientiem elektroniski reģistrēties pie ģimenes ārsta (ja ārsts lieto E-veselības sistēmu), kas nozīmē, ka ārsti, saņemot šādu iesniegumu, var to elektroniski apstiprināt vai noraidīt (līdz 10. martam jau saņemti pirmie 14 pieteikumi).
  • Pie jaunajiem pakalpojumiem tika minēta arī iespēja saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta, ja ārsts šādu pakalpojumu ir piekritis sniegt, izrakstīt e-nosūtījumus un sagatavot rezultātus. Šobrīd arī noris datu apmaiņa ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu un Veselības centra 4 apvienību, lai drīzumā būtu elektroniski pieejami visi dati par šajās ārstniecības iestādēs veiktajiem izmeklējumiem. Svarīgi uzsvērt, ka medicīniskā informācija E-veselības sistēmā sāk uzkrāties no brīža, kad attiecīgā ārstniecības iestāde uzsākusi darbu E-veselībā.
  • Neskatoties uz to, ka noslēgto līgumu skaits par E-veselības lietošanu ar ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm pakāpeniski pieaug, NVD sadarbībā ar teritoriālajām nodaļām martā un aprīlī plāno aktīvi apbraukāt reģionus un uzrunāt ārstus par E-veselību, tostarp individuāli apzinot katra ārsta līguma slēgšanas kavējošos iemeslus. Tāpat NVD turpina darbu ar ārējo sistēmu izstrādātājiem, lai nodrošinātu E-veselības sadarbspēju ar ārstniecības iestāžu un aptieku izmantotajām programmām, kas ir viens no ārstu puses minētajiem iemesliem ātrākas E-veselības sistēmas lietošanas uzsākšanai.

Informācijas avots: Nacionālais veselības dienests