Vēstule veselības aprūpes speciālistam “HERCEPTIN (trastuzumab): svarīgs atgādinājums par sirdsdarbības uzraudzības norādījumiem trastuzumaba terapijas laikā, kreisā kambara funkciju traucējumu un sastrēguma sirds mazspējas (SSM) sastopamības un smaguma pakāpes mazināšanai”

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “HERCEPTIN (trastuzumab): svarīgs atgādinājums par sirdsdarbības uzraudzības norādījumiem trastuzumaba terapijas laikā, kreisā kambara funkciju traucējumu un sastrēguma sirds mazspējas (SSM) sastopamības un smaguma pakāpes mazināšanai”

24.03.2017

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota F. Hoffmann-La Roch vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija
  3. Produkta informācija

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra