Apstiprina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Apstiprina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

 30.03.2017

  • 28.martā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi  veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā*.
  • Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārstniecības iestāžu uzņemšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās, kā arī risinātu tur strādājošo ārstniecības personu atalgojuma jautājumu, no 1.aprīļa tiks palielinātas fiksētās piemaksas ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, kurās nodrošina diennakts dežūras, un izlīdzināts ārstniecības personu posteņu skaits, kas slimnīcās nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai.
  • Tāpat, turpinot īstenot uzlabojumus onkoloģijas pacientu ārstniecībā, paredzēts uzlabot ķirurģiskās ārstēšanas pieejamību, nodrošinot piemaksu – 410 eiro – par sarežģītu primāro onkoloģisko operāciju veikšanu pēc ārstu konsīlija lēmuma pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu onkoloģisku slimību.
  • Atbilstoši Ministru kabineta uzdevumam noteikumos ir pārskatīta amortizācijas piemaksas daļa par tehnoloģiju līmeni datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem, nosakot tos vienotā (fiksētā) līmenī. Vienlaikus ir rasta iespēja papildu finansējumu novirzīt radioloģisko izmeklējumu veikšanai tieši stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļām. Tādejādi tiek stiprināta neatliekamā palīdzība, nodrošinot, ka radioloģiskos izmeklējumus varēs veikt diennakts režīmā.
  • Lai veicinātu efektīvāku un uz rezultātiem orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātu minimālo specialitāšu un veselības aprūpes pakalpojumu veidus veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībās, noteikumos veiktas izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kārtībā. Stratēģisko iepirkumu sākotnēji plānots īstenot 3 jomās: onkoloģijas pakalpojumu sniedzējiem stacionārajās ārstniecības iestādēs; ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem mamogrāfijas nodrošināšanai; medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma sniedzējiem.
  • Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz arī atvieglot iedzīvotājiem iespējas reģistrēties pie ģimenes ārsta, izmantojot e-veselības sistēmu vai Latvijas valsts portālu www.latvija.lv. 
  • Grozījumos arī noteikts, ka tiem operatīvā dienesta darbiniekiem, kuri ir iesaistīti un cietuši glābšanas darbos katastrofās, tiks prioritāri nodrošināti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi.**

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

**Izmaiņas tiek veiktas atbilstoši ieteikumiem informatīvajā ziņojumā “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un veicot grozījumus normatīvajos aktos, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu” un Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izteiktajiem priekšlikumiem.

Informācijas avots: Veselības ministrija