Izstrādāta kārtība, kādā ārstniecības personas ziņos tiesai par personu, kas izvairās no tai noteiktā medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa

Izstrādāta kārtība, kādā ārstniecības personas ziņos tiesai par personu, kas izvairās no tai noteiktā medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa

30.03.2017
  • 30.martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā noteikts tiesai sniedzamās informācijas saturs un apjoms par personu, kura izvairās no tai kriminālprocesā noteiktā medicīniskā rakstura līdzekļa vai nepilda tā nosacījumus.*
  • Paredzēts, ka ārstniecības personai, konstatējot, ka persona izvairās no tai kriminālprocesā noteiktā medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa vai nepilda tā nosacījumus, būs pienākums par to rakstiski paziņot tiesai, kura pieņēmusi lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu.
  • Atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam, tiesa personām, kas izdarījušas Krimināllikumā paredzētus noziedzīgus nodarījumus, slimo ar psihiskiem traucējumiem un ir atzītas par nepieskaitām vai ierobežoti pieskaitāmām, kā medicīniska rakstura piespiedu līdzekli var noteikt ambulatoru ārstēšanos medicīnas iestādē, ārstēšanos vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā vai ārstēšanos specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. 
  • Ievērojot atšķirības starp piespiedu ārstēšanos ambulatori vai stacionārā, paredzēts, ka paziņojums tiesai par piespiedu ambulatoras ārstēšanas noteikšanas neievērošanu būs jāsniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet paziņojums par piespiedu ārstēšanas vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā vai piespiedu ārstēšanas specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi lēmuma neievērošanu –  ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus”

Informācijas avots: Veselības ministrija