Izdots 2017. gada Latvijas Republikas Zāļu reģistrs

Izdots 2017. gada Latvijas Republikas Zāļu reģistrs

31.03.2017

  • Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izdevusi jauno Latvijas Republikas Zāļu reģistru 2017, tādējādi nodrošinot ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares speciālistus, kā arī plašāku sabiedrību ar pilnīgu un oficiālu informāciju par zālēm. Izdevums pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā USB datu nesējā.
  • Latvijas Republikas Zāļu reģistrs ietver informāciju par 7244 nacionāli (neatkarīgā nacionālā procedūrā, savstarpējā atzīšanas un decentralizētā procedūrā), centralizēti reģistrētām, paralēli importētām un paralēli izplatītām zālēm. Tāpat kā iepriekšējos izdevumos tajā ir publicēti zāļu nosaukumi, zāļu formas, aktīvo vielu starptautiskie nosaukumi (INN), stiprums/koncentrācija, farmakoterapeitiskā grupa, anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas (ATĶ) kods, reģistrācijas numurs,* izsniegšanas kārtība, kā arī reģistrācijas apliecību īpašnieki un paralēlie importētāji.
  • Šoreiz izdevumā Latvijas Republikas Zāļu reģistrs zālēm, kuras ir iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS), pievienota norāde, kurā KZS sarakstā ietverts vismaz viens no zāļu produktiem. Izmantoti KZS saraksti, kas ir spēkā no 2017. gada 1. februāra (A un B saraksts) un no 2017. gada 2. janvāra (C saraksts). Šī gada izdevumā pirmo reizi arī norādītas maksimāli pieļaujamās zāļu produktu cenas aptiekā (eiro, ar PVN)**. Kompensējamo zāļu saraksta (KZS) zālēm cenas norādītas gadījumos, ja tās tiek izplatītas arī ārpus ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas.
  • Elektroniskajā izdevumā ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām izveidota ērta informācijas meklēšanas forma, kuras izmantošanai ikdienā nav nepieciešams internets. Tajā iekļautie zāļu apraksti palīdzēs ārstam un farmaceitam izvēlēties pacientam piemērotākās zāles, kā arī noskaidrot vai precizēt būtisku informāciju par zāļu pareizu lietošanu, iespējamām blaknēm u.c. informāciju, tādējādi veicinot zāļu drošu lietošanu.
  • ZVA aicina ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares speciālistus iegādāties Zāļu reģistra oficiālo drukāto izdevumu (13,52 EUR ar PVN) vai/un Zāļu reģistra oficiālo elektronisko izdevumu ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām (7,83 EUR ar PVN), kas būs atbalsts ikdienas darbam un padarīs ērtāku zāļu ordinēšanu pacientam.
  • Latvijas Republikas Zāļu reģistru var saņemt ZVA, Jersikas ielā 15, Rīgā, 11. kabinetā, vai pa pastu (pasta izdevumus apmaksā saņēmējs). Pieteikties izdevuma saņemšanai var pa tālr. 67078422 vai pa e-pastu: [email protected]. Norēķināties var ZVA uz vietas, 11. kabinetā (tikai bezskaidras naudas norēķini), vai ar pārskaitījumu.
  • Latvijas Republikas Zāļu reģistra aktuālā versija pieejama ZVA mājaslapā: www.zva.gov.lv → Reģistrs, kā arī to minētajā sadaļā iespējams lejuplādēt XML formātā.

Piezīmes:

* Reģistrācijas numurs norādīts nacionāli reģistrētām zālēm (paralēli importētām zālēm šis numurs sākas ar burtu ”I”), savukārt centralizētā procedūrā reģistrētām zālēm reģistrācijas numura vietā ir norāde, ka zāles ir “Reģistrētas EMA” (t.i. Eiropas Zāļu aģentūrā).

** Cenas norādītas dažādiem iepakojuma lielumiem (cenas spēkā 2017. gada 1. janvārī).

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra (ZVA)