Apstiprina grozījumus Cilvēka genoma izpētes likumā

Apstiprina grozījumus Cilvēka genoma izpētes likumā

04.04.2017
  • 4.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā.
  • Ar grozījumiem tiek precizētas tiesību normas attiecībā uz personu ar ierobežotu rīcībspēju un nepilngadīgu personu genoma izpētes veikšanu. Tie nosaka, ka personas ar ierobežotu rīcībspēju izpēte pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā un to var veikt tikai ar pašas personas – gēnu donora –  rakstveida piekrišanu un Centrālās medicīnas ētikas komitejas, kas  izvērtē gēna donora dalību personas genoma izpētē, rakstveida piekrišanu. Nepilngadīgas personas genoma izpēte būs atļauta tikai ar nepilngadīgas personas likumiskā pārstāvja piekrišanu. 
  • Grozījumi precizē arī Genoma izpētes padomes darbību un pārstāvniecību, paredzot, ka padomes personālsastāvu pēc veselības ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Tāpat likumā paredzētas redakcionālas izmaiņas attiecībā uz unikālā koda piešķiršanu pētāmajam materiālam, aizstājot ar to personas datus.
  • Likumprojekts vēl tiks izskatīts Saeimā. 

Informācijas avots: Veselības ministrija