Informācija par dzeltenā drudža vakcināciju

Informācija par dzeltenā drudža vakcināciju

04.04.2017

  • PVO ir aktualizējusi valstu sarakstu, kurās noteikts risks dzeltenā drudža pārnešanai un pirms iebraukšanas konkrētā teritorijā jāveic vakcinācija pret dzelteno drudzi.

Informāciju ar valstu sarakstu atrodama interneta vietnē:

http://www.who.int/ith/2017-ith-annex1.pdf?ua=1&ua=1

  • Pamatojoties uz SVAN 7.pielikuma (punkts 2 (a) (iv)) grozījumiem, kas tika veikti 2016.gada 11.jūlijā, dzeltenā drudža vakcinācijas sertifikāts atzīts par derīgu uz visu atlikušo vakcinētās personas dzīvi. Minētā norma attiecas uz visiem jau izsniegtajiem un jaunajiem dzeltenā drudža vakcinācijas sertifikātiem un ir juridiski saistoša SVAN dalībvalstīm. Sakarā ar to, no 2016.gada 11.jūlija revakcinācija vai revakcinācijas deva pret dzelteno drudzi starptautiskajiem ceļotājiem vairs netiek prasīta, lai ieceļotu valstī, neskatoties uz datumu, kad sākotnēji izsniegts starptautiskais vakcinācijas sertifikāts.

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs