Jau 10 gadus Latvijā darbojas mobilie zobārstniecības autobusi

Jau 10 gadus Latvijā darbojas mobilie zobārstniecības autobusi

04.04.2017

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA)

 • 2017.gada 1.aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mobilos zobārstniecības autobusus (MZA) pārņēma  no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, lai turpinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu bērniem līdz 18.g. v. attālos Latvijas reģionos.
 • Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA) ir specializēts auto transports, kurā izvietots (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60) zobārstniecības kabinets ar medicīnas iekārtām.  Autobusos ir nodrošināta mutes dobuma profilaktiskā izmeklēšana un ārstniecība, kā arī instrumentu dezinfekcija un sterilizācija, kā arī nodrošināti pacientu drošības standarti. Autobusos ir zobu rentgens, kā arī dators ar interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu iespēju sazināties ar kolēģiem jautājumu gadījumā.
 • Mobilie zobārstniecības autobusi izbraukumos dodas katru dienu, maršruti plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši.
 • MZA ir izbraukumā valsts novados visu gadu, izņemot jūlija mēnesi atvaļinājuma laikā un gada nogali (Ziemassvētki, Jaunais gads), garo brīvdienu dēļ. Šajā laikā tiek veiktas iekārtu un automašīnas profilaktiskās pārbaudes un remonti.

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanā tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi:

 • regularitātes princips—mobilie autobusi izbraukumā dodas katru dienu;
 • teritoriju princips—maršruti tiek plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši: I pusgadā – Zemgale, Vidzeme; II pusgadā – Kurzeme, Latgale;
 • vietējo resursu princips—pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti pēc iespējas tuvākās teritorijas zobārstniecības speciālisti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas pēctecību;
 • plānošanas princips—plānošana ietver Nacionālā veselības dienesta (NVD) ieteikto un apmeklēto izglītības iestāžu saraksta paplašināšanu, t. i. katru gadu turpinot noteikto iestāžu bērnu mutes dobuma monitorēšanu. Tādejādi, ar katru gadu paredzamais ārstēšanas laiks samazinās un mobilajiem autobusiem ir iespēja apmeklēt jaunas izglītības iestādes;
 • saskaņošanas princips—sastādītais plāns tiek saskaņots ar NVD, jo par bērnu zobārstniecības pakalpojumiem līdz 18 gadu vecumam maksā valsts.

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanas etapi:

 • NVD sniedz informāciju par izglītības iestādēm, kuras atrodas ne tuvāk par 15 km no zobārsta (NVD līgumpartneriem);
 • SPKC speciālisti piesaista zobārstus un zobu higiēnistus, ārstniecības, profesionālās zobu higiēnas un saslimstības monitoringa pasākumiem;
 • SPKC speciālisti saskaņo izbraukuma grafikus ar NVD filiālēm.
 • Par MZA un Zobārstniecības speciālistu apmeklējumiem skolēnus un viņu vecākus informē skolas vadība. Pakalpojumi tiek sniegti pēc vecāku piekrišanas saņemšanas!

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukumu grafiki

VIDZEME

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Vidzemes nodaļas teritorijā

2017.gada aprīlis-jūnijs

Datums Precizētie datumi Novads Izglītības iestāde Ārstniecības iestāde Zobu higiēnists 
Aprīlis
03.-07. 03.-07. Kocēnu nov. Rubenes psk.,

Naukšēnu vsk.

SIA ”Ģimenes zobārstniecība” Valmiera Inese Lībiete,

Dundija Bogdanova

10.-13. 10.-13. Vecpiebalgas nov. Taurenes psk.

Dzērbenes psk.

SIA ”Ģimenes zobārstniecība” Cēsis  Ilvita Lancmane
18.-21. 18.-21. Pārgaujas nov. Straupes psk. SIA ”Ģimenes zobārstniecība” Cēsis  Ilvita Lancmane
24.-28. 24.-28. Smiltenes nov. Palsmanes internātskola SIA ”Ģimenes zobārstniecība” Smiltene  Ilze Riekstiņa
Maijs
02.-05. 02.-05. Smiltenes nov. Blomes psk. SIA ”Ģimenes zobārstniecība”. Smiltene  Ilze Riekstiņa
08.-12. 08.-12. Lubānas nov. Lubānas vsk., Lubānas PII SIA ”Ģimenes zobārstniecība”. Madona  Iveta Broka – Smirnova
15.-19. 15.-19. Madonas nov. Kalsnavas psk., Kalsnavas PII SIA ”Ģimenes zobārstniecība”. Madona  Iveta Broka – Smirnova
22.-26. 22.-26. Cesvaines nov. Cesvaines vsk.,

Cesvaines PII

SIA ”Ģimenes zobārstniecība”. Madona  Iveta Broka – Smirnova
29.-31. 29.-31. Apes nov. Apes PII SIA”Ģimenes zobārstniecība”. Alūksne  Ilze Stradiņa
Jūnijs
1.-2. 1.-2. Alojas nov. BN Umurga un PII IK Jolantas Kalniņas zobārstniecības kabinets Zane Ģērmane,

Mārtiņš Luste

5.-9. 5.-9. Alojas nov. BN Umurga un PII IK Jolantas Kalniņas zobārstniecības kabinets Zane Ģērmane,

Mārtiņš Luste

ZEMAGALE

Mobilā zobārstniecības autobusa grafiks  Zemgales nodaļas teritorijā

2017.gada aprīlis-jūnijs

Datums Precizētie datumi Novads Izglītības iestāde Ārstniecības iestāde Zobu higiēnists 
Aprīlis
03.-07. 03.,04.,06. Jaunjelgavas novads Sunākstes pamatskola Dr. Veisas ārstu prakse Dr. Veisa
  05.,07. Lielvārdes novads Jumpravas internātskola SIA Cepļukalns Zobu hig. D.Ozoliņa L.Žīgure I.Vīksne
10.-14. 10.,11.,13. Jēkabpils novads Dignājas pamatskola Dr. Veisas ārstu prakse Dr. Veisa
  12.,14. Lielvārdes novads Jumpravas internātskolu SIA Cepļukalns Zobu hig. D.Ozoliņa L.Žīgure I.Vīksne
17.-21. 18., 20. Jēkabpils novads Vīpes pamatskola Dr. Veisas ārstu prakse Dr. Veisa
  19., 21. Lielvārdes novads Jumpravas internātskolu SIA Cepļukalns Zobu hig. D.Ozoliņa L.Žīgure I.Vīksne
24.-28. 24.-28. Dobeles novads Bikstu pamatskola MVZK “Zobu feja” T.Burduna, S.Sproģe
Maijs
02.- 0.3.;05. 02.- 0.3.;05. Dobeles novads Bikstu pamatskola D.Štosas zobārsta prakse Dr.Dinas Štosa
08.-12. 08.-12. Aizputes novads Aizputes vidusskola Dz. Ozoliņas zob. kab. Zobu hig.  A.Grundberga  
15.-19. 15.-19. Aizputes novads Aizputes vidusskola Dz. Ozoliņas zob. kab. Zobu hig.  A.Grundberga  
22.-26. 22.-26. Vaiņodes novads Vaiņodes vidusskola Dz. Ozoliņas zob. kab. Zobu hig.  A.Grundberga  
Maijs- Jūnijs
29.-04. 29.- 04. Vaiņodes novads Vaiņodes vidusskola Dz. Ozoliņas zob. kab. Zobu hig.  A.Grundberga  
05.-09. 05.-09. Bauskas novads   Dr. Lazdas zob.kab. Dr. M.Lazda
12.- 16. 12.- 16. Bauskas novads   Dr. Lazdas zob.kab. Dr. M.Lazda

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)