Piešķir līdzekļus vides pieejamības nodrošināšanai VADC telpām Merķeļa ielā

Piešķir līdzekļus vides pieejamības nodrošināšanai VADC telpām Merķeļa ielā

04.04.2017
  • 4.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts, kas paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai ne vairāk kā 24,6 tūkstošus eiro. Līdzekļi paredzēti, lai Valsts asinsdonoru centrs (VADC) nodrošinātu darbības uzsākšanu stacionārajai vietnei Merķeļa ielā 11, Rīgā.
  • Lai VADC spētu paaugstināt donoru aktivitāti un piesaistīt jaunos donorus, kā arī, lai gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ netiek nodrošināti izbraukumi, nodrošinātu pietiekamu donoru plūsmu, 2016.gada 4.oktobrī tika noslēgts līgumu ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par telpu nomu Rīgā, Merķeļa ielā 11, uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim. Iznomātajās telpās paredzēts atvērt pastāvīgu asins ziedošanas vietu, kas, ievērojot tās atrašanās stāvokli un infrastruktūru, nodrošinātu vienkāršotu pieejamību donoriem.
  • Tomēr ēkā nav nodrošināta atbilstoša vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādēļ papildus līdzekļi piešķirti, lai veiktu nepieciešamos telpu pielāgošanas pasākumus.

Informācijas avots: Veselības ministrija