Jaunas dokumentu versijas par labu farmakovigilances praksi (GVP)

Jaunas dokumentu versijas par labu farmakovigilances praksi (GVP)

07.04.2017

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

  • Zāļu valsts aģentūra informē, ka šī gada 31. martā Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē publicēti atjaunināti dokumenti par labu farmakovigilances praksi (Good Pharmacovigilance Practice jeb GVP).

Atjauninātie dokumenti:

  • GVP Module V – Risk management systems (Rev. 2);
  • GVP Module XVI – Risk minimisation measures: selection of tools and effectiveness indicators (Rev. 2);
  • GVP Module II – Pharmacovigilance system master file (Rev. 2).

Dokumenti ar atjaunināto informāciju pieejami EMA tīmekļa vietnē.