Visas vecmātes Stradiņa slimnīcā ir parakstījušas izmaiņas darba līgumā par atalgojumu

Visas vecmātes Stradiņa slimnīcā ir parakstījušas izmaiņas darba līgumā par atalgojumu

07.04.2017

  • Visas vecmātes Stradiņa slimnīcā ir parakstījušas izmaiņas darba līgumā, kas nosaka atalgojuma likmes pieaugumu par 10%, sākot ar š.g. 1. martu.
  • Balstoties uz valsts noteikto tarifa pieaugumu dzemdību aprūpē, 2017. gada martā Slimnīca lēma visu finansējumu novirzīt tikai atalgojumam, un vidējā atalgojuma pieauguma summa mēnesī vecmātēm, strādājot normālu darba laiku, veidos aptuveni 80 eiro pirms nodokļu nomaksas. Algas izmaksas pēc jaunā aprēķina vecmātes saņems noteiktajā algas izmaksas datumā, kas Slimnīcā ir mēneša 10. diena.
  • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga: ”Slimnīcas vadība regulāri un pēdējā mēneša laikā vairākkārt ir tikusies ar Dzemdību nodaļas vadību un personālu, kur sarunās ir pārrunāts atalgojuma jautājums un reālās iespējas. Vecmātēm turpinot uzstāt uz vēl lielāku atalgojuma likmes palielināšanu, tā noteikti ir jāskata visa Slimnīcas personāla atalgojuma kontekstā.”
  • Šonedēļ Slimnīca ir saņēmusi grozījumus līgumam ar Nacionālo veselības dienestu par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kas paredz ar š.g. 1. aprīli fiksēto piemaksu palielināšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, kurās nodrošina diennakts dežūras. Tuvākajā laikā Slimnīca izanalizēs saņemto informāciju un vērtēs, kā to attiecināt uz esošo ārstniecības posteņu skaitu visās specialitāšu grupās slimnīcā. Vienlaicīgi Slimnīcas vadība nākošajā nedēļā turpinās sarunas ar vecmātēm, iesaistoties arī arodorganizācijai, lai meklētu konstruktīvu un līdzsvarotu risinājumu.

Informācijas avots: Paula Stradina KUS