Apstiprina rīkojumu par PSKUS attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejas izveidi

Apstiprina rīkojumu par PSKUS attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejas izveidi

12.04.2017
  • 11.aprīlī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta rīkojums par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejas (Komiteja) izveidi.*
  • Ar rīkojumu ir apstiprināts Komitejas sastāvs un noteikti Komitejas uzdevumi. 
  • Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un drošību, PSKUS, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, šobrīd tiek īstenoti PSKUS jaunā A korpusa 1.kārtas un 2.kārtas attīstības projekti. Turpmāko attīstības projektu realizācijai, tostarp, B korpusa attīstībai, tiek turpināts darbs, lai identificētu un piesaistītu finanšu līdzekļus (ārvalstu, valsts budžeta), un viena no Komitejas funkcijām būs sekot PSKUS turpmākajai attīstībai. 
  • Noteikts, ka Komitejai būs jāuzrauga PSKUS attīstības projektos iesaistīto institūciju rīcības koordinācija, jāseko līdzi PSKUS attīstības projektu izpildei, jāveic attīstības projektu stratēģisko lēmumprojektu un risinājumu sagatavošana un izvērtēšana un attīstības projektu finansiālo risinājumu izvērtēšana. Komiteja sniegs arī konsultatīvus ieteikumus, sniedzot atbalstu PSKUS attīstības projektu īstenošanā.
  • Komitejas priekšsēdētājs būs veselības ministrs. Komitejas sastāvā darbosies Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Rīgas Domes, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas un PSKUS Medicīnas padomes pārstāvji. Ar rīkojumu PSKUS tiek uzdots nodrošināt Komitejas darba organizāciju, pildot sekretariāta funkcijas. Komitejas locekļiem netiks noteikta atlīdzība.

*Ministru kabineta rīkojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejas izveidi

Informācijas avots: Veselības ministrija