Jaunākais farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update numurs

Jaunākais farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update numurs

19.04.2017

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

  • Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējusi 2017. gada pirmo izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update numuru, kurā ir apkopotas farmakovigilances aktualitātes Eiropā. 2017. gada pirmajā numurā ir raksti par pacientu reģistra iniciatīvu, Labas farmakovigilances prakses (Good Pharmacovigilance Practise GVP) dokumenta izmaiņām, farmakovigilances informācijas sistēmām Eiropā, par EMA gaidāmajiem notikumiem un sanāksmēm farmakovigilances jomā 2017. gadā un citiem aktuāliem jautājumiem. Pirmo 2017. gada izdevumu lasiet šeit (PDF).

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra