Kopējais zāļu realizācijas apjoms Latvijā pērn – gandrīz 375 miljoni eiro

Kopējais zāļu realizācijas apjoms Latvijā pērn – gandrīz 375 miljoni eiro

19.04.2017

  • Kopējais zāļu realizācijas apjoms Latvijā kopš 2012. gada ik gadu bijis lielāks par 300 miljoniem eiro, 2016. gadā sasniedzot gandrīz 375 miljonus eiro ar PVN. Par šādu tendenci liecina Zāļu valsts aģentūras (ZVA) sagatavotais ikgadējais pārskats “Zāļu patēriņa statistika”, kurā ietverti dati par zāļu patēriņu Latvijā no 2012. līdz 2016. gadam.
  • Recepšu un bezrecepšu zāļu patēriņa attiecība pēc realizācijas apjoma eiro pērn bijusi līdzīga kā iepriekšējos gados – 82% no tirgus veidoja recepšu zāles, savukārt 18% – bezrecepšu zāles.
  • Saskaņā ar ZVA apkopotajiem datiem 2016. gadā turpināja pieaugt arī Latvijā realizēto nereģistrēto* zāļu patēriņš: salīdzinot ar 2015. gadu, par 27% palielinājies realizēto zāļu iepakojumu skaits un par 34% – realizācijas apjoms eiro.

  • Lielāko zāļu, tai skaitā nereģistrēto zāļu, realizācijas apjoma daļu lieltirgotavas piegādā aptiekām – 2016. gadā tie bija 64%. Trīs lielākās zāļu lieltirgotavas “Recipe Plus”, “Tamro”, “Magnum Medical” pērn veidoja 75% no visu lieltirgotavu kopējā zāļu realizācijas apjoma aptiekām. Kopš 2012. gada pieaudzis gan Latvijā licencēto, gan Latvijā atzīto EEZ valstīs licencēto lieltirgotavu skaits. 2016. gadā Latvijā darbojās 84 zāļu lieltirgotavas.
  • Analizējot zāļu patēriņu 2016. gadā sadalījumā pēc organisma orgānu vai sistēmas, uz kuru zāles iedarbojas, jāatzīmē, ka pirmo reizi visvairāk patērētā zāļu grupa pēc realizācijas apjoma eiro bija sistēmiski lietojamie pretinfekcijas līdzekļi. Iepriekšējos gados lielāko tirgus daļu veidoja sirds un asinsvadu (kardiovaskulārās) sistēmas slimību ārstēšanai paredzētās zāles.
  • Latvijas ražotāji pērn realizēja zāles par 17 miljoniem eiro, un līdzīgi kā 2015. gadā tas veidoja 4,7% no kopējā Latvijā reģistrēto zāļu, tai skaitā paralēli importētu zāļu, realizācijas apjoma eiro. Kopš 2012. gada Latvijas ražotāju zāļu realizācijas apjoms ir palielinājies aptuveni par 4 miljoniem eiro. Visvairāk pārdotās Latvijas ražotāju zāles 2016. gadā gan pēc realizācijas apjoma eiro, gan pēc iepakojumu skaita bija aktīvo vielu “meldonijs” saturošas zāles.

Aicinām lasīt pārskatu “Zāļu patēriņa statistika 2016” ZVA mājaslapas sadaļā Publikācijas > Zāļu patēriņa statistika.

Piezīmes:
*Ārvalstīs reģistrētas zāles, kuru izplatīšanai Latvijā Zāļu valsts aģentūra izsniegusi izplatīšanas atļauju.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra