Komersantiem par elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību

Komersantiem par elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību

20.04.2017

  • Veselības inspekcija atgādina komersantiem, ka 2017. gada 20. maijā beidzas likumā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” noteiktais pārejas periods, kurā vēl atļauts iztirgot arī tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kas neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016. gada 20. novembrim.
  • Pēc š.g. 20. maija drīkst laist tirgū tikai likuma prasībām atbilstošus produktus, par kuriem elektroniskā veidā iesniegta informācija Vienotajā datu ievades portālā EU-CEG. Plašāku informāciju varat atrast Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā Tabakas izstrādājumi.

Infromācijas avots: Veselības inspekcija