Pārrunā nepieciešamību stiprināt farmakovigilances sistēmu

Pārrunā nepieciešamību stiprināt farmakovigilances sistēmu

20.04.2017

  • 2017. gada 19. aprīlī Veselības ministrijā notika farmācijas nozares asociāciju, Veselības ministrijas un Zāļu valsts aģentūras ekspertu sanāksme, kurā farmācijas nozares pārstāvji tika iepazīstināti ar Zāļu valsts aģentūras apkopoto informāciju par zālēm, kas ir reģistrētas līdz 2004. gada 1. maijam un iekļautas Latvijas Zāļu reģistrā. Pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā reģistrēto zāļu kontekstā ļoti svarīga nozīme ir farmakovigilancei. Sanāksmē tika pārrunāta nepieciešamība stiprināt farmakovigilances sistēmu Latvijā, kā arī izskanēja priekšlikums aicināt veselības aprūpes profesionāļus aktīvāk ziņot par novērotajām zāļu blakusparādībām. Saņemot šādus ziņojumus, ir iespējams iegūt jaunu, uz pierādījumiem balstītu informāciju par zālēm, kas var ne tikai papildināt zāļu vēsturi un nodrošināt, ka nākotnē zāles tiktu lietotas vēl atbildīgāk, bet nepieciešamības gadījumā uzsākt zāļu guvuma / riska izvērtēšanu.
  • Sanāksmē tika izteikti priekšlikumi, iesaistot asociācijas, veikt veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības informēšanu par blakusparādību ziņošanu, kā arī tika atgādināts reģistrācijas apliecības īpašniekiem par pienākumu sniegt informāciju, kura varētu ietekmēt attiecīgo zāļu guvuma/ riska izvērtējumu. Sanāksmes laikā tika izteikts aicinājums pozitīvi motivēt veselības aprūpes speciālistus ziņot par novērotajām blakusparādībām, kā arī paredzēt, ka ziņošana par zāļu blakusparādībām ir veselības aprūpes speciālistu darba laika komponente.
  • Nozares asociācijas sanāksmē pārstāvēja Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA) un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA).

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra