Jauns zāļu blakusparādību e–mācību modulis ārstiem – akreditēts visā Eiropā

Jauns zāļu blakusparādību e–mācību modulis ārstiem – akreditēts visā Eiropā

05.05.2017

  • Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no šī gada 2. maija ārstiem visā Eiropā pieejams projekta SCOPE ietvaros* izveidotais bezmaksas e–mācību modulis par farmakovigilanci. Ar moduļa palīdzību ārsti, arī topošie ārsti, var paplašināt savas zināšanas par zāļu blakusparādību ziņošanas nozīmi, kā arī pēc tā apgūšanas iespējams saņemt vienu EACCME kredītpunktu.
  • Savlaicīga ziņošana par zāļu blakusparādībām palīdz padarīt zāles drošākas un ietilpst ārstu pienākumos. ZVA paļaujas uz zāļu blakusparādību ziņošanu, lai nodrošinātu, ka tirgū esošām zālēm guvuma un riska līdzsvars ir pozitīvs, t.i., zāles ir pietiekami drošas. Tomēr visu Eiropas valstu blakusparādību ziņošanas sistēmas saskaras ar to, ka tiek iesniegts pārāk maz ziņojumu. Tādēļ ir svarīgi apmācīt veselības aprūpes speciālistus gan ziņot par iespējamām blakusparādībām, gan palielināt viņu informētību par ziņošanas nozīmi, lai palīdzētu veicināt ziņošanu. Svarīgi arī pacientus informēt, kā viņi var palīdzēt, paši ziņojot par iespējamām zāļu blakusparādībām.
  • E–mācību modulis ir ieguvis augstāko akreditācijas apliecinājumu no Eiropas Akreditācijas padomes tālākizglītībai medicīnas jomā (angļu val. – European Accreditation Council for Continuing Medical Education, EACCME®). Tas nozīme, ka par 45 minūtes ilgā zāļu blakusparādību e–mācību moduļa apgūšanu (teorētiskā daļa un tests) ārstiem tiek piešķirts 1 EACCME kredītpunkts.
  • Zane Neikena, Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve un ZVA Farmakovigilances sektora vecākā eksperte norāda: “Mūsu darba galvenais mērķis ir nodrošināt zāļu efektivitāti un drošumu. Zāļu blakņu ziņošana ir ļoti svarīga tā sasniegšanā. Būtiska loma šai procesā ir ārstam, jo tieši ārsts ir vistuvāk pacientam un visbiežāk pirmais var pamanīt zāļu blakni. E–mācību modulis radīts, lai palīdzētu ārstiem gūt pārliecību par to, ka viņu ziņojumi palīdz veikt pārmaiņas zāļu lietošanas informācijā un palielināt zāļu lietošanas guvumus pacientam.”
  • Visi veselības aprūpes speciālisti un arī paši pacienti var palīdzēt padarīt zāles drošākas, vienkārši un ātri ziņojot par jebkuru iespējamu zāļu blakusparādību. Ziņojumu par blaknēm var iesniegt elektroniski, ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv aktivizējot baneri Atklāj zāļu otru pusi, kā arī tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu var izdrukāt, aizpildīt un nosūtīt ZVA pa pastu: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 vai pa faksu: 67078428. Veselības aprūpes speciālisti var arī izmantot ZVA informatīvajā izdevumā “Cito!” publicēto zāļu blakņu ziņošanas veidlapu. Ziņojumā sniegtajai informācijai tiek garantēta konfidencialitāte.

*SCOPE Vienotās rīcības projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstu farmakovigilances (zāļu drošuma uzraudzības) sistēmu darbību, kas aizsargā sabiedrības veselību. Tas tiek finansēts ar Eiropas Komisijas un iesaistīto dalībvalstu ieguldījumu palīdzību.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra