Pārrunā aktuālos jautājumus ar Latvijas Slimnīcu biedrību

Pārrunā aktuālos jautājumus ar Latvijas Slimnīcu biedrību

05.05.2017

  • 21.aprīlī veselības ministre Anda Čakša tikās ar Latvijas Slimnīcu biedrību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, tai skaitā konceptuālajā ziņojumā par veselības aprūpes sistēmas reformu iekļautos priekšlikumus.
  • Veselības ministre Anda Čakša uzsvēra, ka turpinās darbs ar pašvaldībām un slimnīcām reģionos ar mērķi izveidot skaidru sadarbības shēmu ikvienam valsts reģionam, tādējādi gan pacientam, gan ārstniecības personām, gan ārstniecības iestādei un pašvaldībai sniedzot atbildes par ārstniecības pakalpojumu pieejamību dažādu veselības problēmu gadījumā. Šobrīd turpinās arī darbs pie kritēriju un apmaksas principu izstrādes hronisko pacientu atbilstošas aprūpes nodrošināšanai ārstniecības iestādēs, ko nākotnē paredzēts paplašināt.
  • Jau ziņots, ka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un efektivitātes izlīdzināšanai visā Latvijas teritorijā paredzēts centralizēt specializēto veselības aprūpi, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus veidojot tādu veselības pakalpojumu tīklu,  lai pacienti varētu saņemt pakalpojumu tuvāk savai dzīvesvietai gadījumos, kad ārstēšanās stacionārā nav nepieciešama. Veselības aprūpes sistēmas attīstības reforma paredz slimnīcu pakalpojumu sniedzēju sadalījumu līmeņos un slimnīcu sadarbības teritoriju noteikšanu ar reģionālajām un universitātes slimnīcām. Reformas rezultātā diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība un palīdzība akūtos gadījumos būs pieejama tuvāk dzīvesvietai – tiks palielināts ārstniecības iestāžu skaits, uz kurieni Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nogādās pacientus, kad nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet nav apdraudēta pacienta dzīvība (traumu, pēkšņu saslimšanu, hronisku slimību saasinājuma gadījumā).
  • Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par cilvēkresursu nodrošinājumu un rezidentūras sadales kārtību uz 2017./2018.studiju gadu un 2018./2019.studiju gadu, kā arī nepieciešamība precizēt normatīvos prasības nesertificētu ārstu nodarbinātībai ārstniecības iestādēs.

Informācijas avots: Veselības ministrija