Pārrunā aktuālos jautājumus veselības nozarē

Pārrunā aktuālos jautājumus veselības nozarē

05.05.2017

  • 3.maijā, norisinājās ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas, kurās tika pārrunāti aktuālie jautājumi veselības nozarē.
  • Veselības ministre Anda Čakša, uzrunājot Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, informēja par veselības aprūpes reformas mērķiem un uzdevumiem, pārrunājot ārstniecības iestāžu kartējumu un paredzētos soļus cilvēkresursu, jo īpaši ģimenes ārstu, nodrošināšanā un ģimenes ārstu prakšu atbalsta sistēmu pilnveidošanā. Reformas ietvaros ministrija piedāvā ieviest ideālo ģimenes ārsta prakses modeli, kas ietver atbilstošu komandu (ārsts, 2 māsas/ārsta palīgi, speciālistu piesaiste), daudzveidīgu pakalpojumu nodrošināšanu praksē un optimālo prakses pacientu skaitu – 1500. Tāpat tiek paredzēta iespēja veidot kopprakses ar citām ģimenes ārstu praksēm, tādejādi nepieciešamības gadījumā nodrošinot pacientiem nepārtrauktu primārās veselības aprūpes pieejamību. 
  • Sarunu laikā tika diskutēts par pašvaldību lomu vēlamā ģimenes ārstu prakses modeļa attīstīšanā. Atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam plānam, paredzēts, ka pašvaldībām būtu jāsniedz atbalsts ģimenes ārstiem administratīvo funkciju veikšanai (prakses atvēršana un pielāgošana, informāciju tehnoloģijas u.c.), jāuztur aprūpes gultas, jāveido nedziedināmi slimo pacientu aprūpes gultas kontekstā ar jau pašvaldības uzturētajām sociālajam gultām u.c.
  • Tāpat ministre atgādināja, ka kopš 2016.gada 1.oktobra ir ieviesta kārtība ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai attiecībā uz 11 ļaundabīgo audzēju lokalizācijām, paredzot ģimenes ārsta rīcību aizdomu gadījumā par onkoloģisko saslimšanu. Minētā kārtība ietver pacientu nosūtīšanu pie noteiktiem speciālistiem un uz diagnostiskiem izmeklējumiem, nepieciešamo izmeklējumu un konsultāciju  nodrošināšanu 10 darbdienu laikā no dienas, kad persona vērsusies ārstniecības iestādē. Savukārt no 2017.gada 1.janvāra pacientam, kas ar ģimenes ārsta nosūtījumu paātrinātā kārtā nosūtīts uz onkoloģisko iestādi sakarā ar pirmreizēji atklātu onkoloģisko saslimšanu, jāsaņem visi nepieciešamie, precizējošie izmeklējumi, un ārstu konsīlijam jāpieņem lēmums par pacienta ārstēšanas taktiku ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pirmās speciālista konsultācijas. Turpmāk plānots izvērtēt iespējas paplašināt noteikto ļaundabīgo audzēju lokalizāciju loku, kā arī izveidot nosacījumus pacientu dinamiskai novērošanai.
  • Sarunu laikā tika arī pārrunātas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktualitātes veselības veicināšanā un slimību profilaksē.

Informācijas avots: Veselības ministrija