Veselības inspekcija piedalīsies uzraudzības projektā “REACH-EN-FORCE-5”

Veselības inspekcija piedalīsies uzraudzības projektā “REACH-EN-FORCE-5”

05.05.2017

  • Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) piedalīsies Eiropas ķīmisko vielu aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma uzraudzības projektā “REACH-EN-FORCE-5”. Projekta ietvaros tiks pārbaudīta drošības datu lapās sniegtā informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un norādījumi par bīstamo vielu drošu lietošanu. Tiks pārbaudīts kā šī informācija tiek izplatīta ķīmisko vielu piegādes ķēdē.

Inspektori projekta laikā veiks šādus uzdevumus:

  1. Pārbaudīs vai informācija drošības datu lapās sakrīt ar ķīmiskās drošības pārskatiem, kurus sagatavojuši vielas ražotāji/importētāji un iesnieguši Eiropas ķīmisko vielu aģentūrai.
  2. Izskatīs drošības datu lapām pievienotos iedarbības scenārijus, kas sniedz informāciju par vielas bīstamās ietekmes apjomu un raksturu gadījumos, kad šī viela tiek ražota vai izmantota tai paredzētajiem izmantošanas paņēmieniem. Turklāt tajos ir doti ieteikumi,  kā iespējams kontrolēt ietekmi uz cilvēkiem un vielas nokļūšanu vidē.
  • Viens no galvenajiem šī uzraudzības projekta mērķiem ir nodrošināt, ka darbinieki, kuri strādā ar bīstamām ķīmiskajām vielām un jo īpaši tie, kuri saskaras ar vielām, kas rada ļoti lielas bažas (angl. Substances of Very High Concern), saņem pietiekamu un pareizu informāciju par vielu drošu izmantošanu. Projekts arī iezīmēs cik efektīvi paplašinātās drošības datu lapas tiek izplatītas un nodotas visā ķīmisko vielu piegādes ķēdē, piemēram, no ķīmisko vielu ražotāja līdz lietotājiem.
  • Projekta ietvaros Inspekcijas inspektori sadarbosies ar Valsts vides dienesta un Valsts darba inspekcijas inspektoriem.
  • Plānots, ka pārbaudes tiks veiktas 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs un EEZ valstīs. 2018. gada ceturtajā ceturksnī būs pieejams Eiropas ķīmisko vielu aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma sagatavotais ziņojums par veikto pārbaužu  rezultātiem.

Informācijas avots: Veselības inspekcija