Precizēs kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā

Precizēs kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā

15.05.2017
  • 11.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā reglamentēta kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme*. 
  • Lai uzlabotu medicīniskās pārbaudēs iegūto rezultātu kvalitāti, paredzēts, ka medicīniskā pārbaude ietvers alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas faktu pārbaudi ne tikai pēc pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdiem, bet arī pēc objektīviem datiem, t.i. izmeklējamās personas kabatās atrastajām narkotikām, šļircēm, vielām, kas atgādina narkotikas un rada aizdomas par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, medikamentiem vai receptēm, kā arī klīniskajām un laboratoriskajām atradnēm.
  • Ievērojot to, ka medicīniskās pārbaudes protokolam jābūt pietiekoši detalizētam, lai maksimāli raksturotu patieso situāciju par personas stāvokli, kā arī neradītu neskaidrības nevienai no iesaistītām pusēm, paredzēts precizēt un paplašināt ārsta izvēli sniedzamajam atzinumam par izmeklējamās personas stāvokli. Vienlaikus mainītas prasības medicīniskās pārbaudes atzinuma izsniegšanai transportlīdzekļa vadītājam, kā arī precizēti atkārtotu laboratorisko izmeklējumu pieprasīšanas, veikšanas un apmaksas nosacījumi.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme”

Informācijas avots: Veselības ministrija