Rosina pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm

Rosina pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm

15.05.2017
  • 9.maijā Ministru kabineta sēdē atbalstīts Ministru kabineta rīkojums, kas paredz pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm.
  • Šobrīd augstākās izglītības studiju programmas zobārstniecībā tiek piedāvātas Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Latvijas Universitātē (LU). Šobrīd RSU zobārstniecības programmu angļu valodā apgūst 217 ārvalstu studenti, kas veido aptuveni 60% no zobārstniecības studiju programmas studentiem, bet LU zobārstniecības programmu angļu valodā apgūst 27 ārvalstu studenti. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam nosaka, ka Latvijā nepieciešams veidot elastīgu augstākās izglītības sistēmu, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, t.i., tāda, kas spēj apmierināt pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām un globālā izglītības tirgus tendencēm.  
  • Atbilstoši šobrīd spēkā esošajai kārtībai studentiem no ārvalstīm, kuri studiju programmu ir apguvuši angļu valodā, var rasties šķēršļi zobārsta sertifikāta saņemšanā, jo sertifikāta iegūšanai nepieciešams apliecināt valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī – ļoti augstā zināšanu pakāpē, kādu ārvalstu studentiem grūti sasniegt papildus intensīvajām studijām izvēlētajā specialitātē. Turpinot pieprasīt augsta līmeņa valsts valodas zināšanas Latvijā augstāko izglītību zobārsta specialitātē ieguvušajiem ārvalstniekiem, kuri savu karjeru Latvijā neplāno uzsākt, tiek apdraudētas absolventu strādāt citās valstīs. Līdz ar to universitātes var zaudēt ārvalstu studentus un savu konkurētspēju starp citām ES valstu augstskolām, savukārt Latvijas tautsaimniecība – finansējumu par ārvalstu studentu saņemtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm. 
  • Lai risinātu radušos situāciju, ir paredzēts atcelt prasību sertifikācijas procesā apliecināt valsts valodas zināšanas, vienlaicīgi  paplašinot Valsts valodas centra pilnvaras administratīvo sodu uzlikšanā par valsts valodas jomu regulējušo normatīvo aktu prasību neievērošanu, kā arī nosakot atbildību par nepieciešamā līmeņa valsts valodas zināšanām darba devējiem (ārstniecības iestādes vadītājam). Tādējādi RSU un LU absolvējušās ārvalstu ārstniecības personas, kurām nav valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām (valsts valodas prasmes C1 līmenī), varēs kārtot sertifikācijas eksāmenu un iegūt sertifikātu, lai varētu pieteikties automātiskai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmai. Tāpat paredzēts noteikt, ka pašnodarbinātai personai, reģistrējot ārstniecības iestādi Latvijā vai aktualizējot informāciju par reģistrētu ārstniecības iestādi, papildus ārstniecības personu sarakstam būs jāiesniedz arī apliecinājums par ārstniecības personas valsts valodas zināšanām.
     
  • Lai pilnveidotu sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm, Veselības ministrijai būs jāizstrādā grozījumi normatīvajos aktos* un noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā.

*Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.170 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”

Informācijas avots: Veselības ministrija