Starptautiski eksperti izvērtē PVO Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanu Latvijā

Starptautiski eksperti izvērtē PVO Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanu Latvijā
15.05.2017
  • No 8. līdz 12. maijam Latvijā viesojās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) koordinēta starptautisku ekspertu misija, lai veiktu Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu* ieviešanas ārējo novērtēšanu Latvijā.
  • Nedēļas garumā starptautiskie eksperti piedalījās novērtēšanas procesā, kura mērķis bija novērtēt valsts spēju noteikt, operatīvi reaģēt un novērst  sabiedrības veselības apdraudējumus, neatkarīgi no to izcelsmes (dabas katastrofas, tīši vai netīši radīti, infekciju uzliesmojumi u.c.), lai veicinātu starp-sektoru sadarbību un  vienotos  par iespējām paaugstināt valsts veselības aprūpes sistēmas kapacitāti.  
  • Misijas laikā eksperti tikās ar visu iesaistīto sektoru pārstāvjiem, diskutējot un novērtējot nacionālās likumdošanas atbilstību, starp-sektoru sadarbību, valsts politikas un veselības aprūpes finansējuma lomu ārkārtas situāciju gadījumos, slimību uzraudzību un imunizācijas aptveri Latvijā.
  • Starptautiskie eksperti darba vizītes laikā iepazinās ar atbildīgo dienestu gatavību dažādām krīzes situācijām – ar nacionālajām ārkārtas reaģēšanas operācijām, pretpasākumiem, medicīnas personāla sagatavotību u.c.
  • Vizītes laikā eksperti apmeklēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Slimību profilakses un kontroles centru, Pārtikas un veterināro dienestu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu, Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju un Valsts vides dienestu. 

Foto atskats:  Starptautisku ekspertu darba vizīte NMP dienestā 

*Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi (International Health Regulations, SVAN) ir starptautisks juridisks dokuments gatavības nodrošināšanai un reaģēšanai uz sabiedrības veselības apdraudējumiem, novēršot to potenciālu pārrobežu izplatību. SVAN ir apstiprināti Pasaules Veselības asamblejā 2005. gada maijā.

Informācijas avots: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests