Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeju nodos Rīgas Stradiņa universitātei

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeju nodos Rīgas Stradiņa universitātei

29.05.2017
  • 23.maijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts, kas paredz reorganizēt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, atdalot no muzeja tā struktūrvienību – filiāli “Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs” –  un nododot to Rīgas Stradiņa universitātei (RSU). 
  • Prīmaņa Anatomijas muzejs jau no tā pirmsākumiem atrodas Kronvalda bulvārī 9, Rīgā, RSU valdījumā nodotā nekustamā īpašumā, kurā atrodas arī RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts. Pēc nodošanas RSU Prīmaņa Anatomijas muzeju plānots apvienot ar RSU muzeju, veidojot vienotu RSU muzeju ar kopīgu infrastruktūru un personālu. 
  • RSU būs jāuztur un jāveido Prīmaņa Anatomijas muzejā esošo muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļu un jānodrošina tā saglabāšana, jānodrošina Prīmaņa Anatomijas muzejā esošo muzeja vērtību pieejamība sabiedrībai, jāveic pētnieciskais darbs anatomijas zinātnes mantojuma apzināšanā un jāveic sabiedrības izglītošana veselīga dzīvesveida popularizēšanai. 
  • RSU plāno arī ieguldīt līdzekļus atsevišķas, muzejam piemērotas ēkas renovācijā vēsturiskajā Anatomikuma ēku kompleksā Kronvalda bulvārī 9. Ar reorganizāciju plānots palielināt iespēju muzejā veikt muzejpedagoģisko darbu un pētniecību, kā arī organizēt jauniešu profesionālās orientācijas pasākumus. 
  • Paredzēts, ka muzeja nodošana un iekļaušana RSU muzeja sastāvā nodrošinās kolekciju aktīvāku izmantošanu, ciešāku saikni ar mērķauditoriju, kā arī pavērs iespējas muzeja infrastruktūras uzlabošanai.
  • Prīmaņa Anatomijas muzejs tiks nodots RSU ar 2017.gada 1.jūliju. Prīmaņa Anatomijas muzeja krājuma īpašuma tiesības Rīgas Stradiņa universitātei tiks nodotas uz laiku, kamēr Rīgas Stradiņa universitāte nodrošinās tā izmantošanu muzeja funkciju veikšanai.

Informācijas avots: Veselības ministrija