Paredzēts mainīt ķīmijterapijas zāļu iepirkšanas kārtību

Paredzēts mainīt ķīmijterapijas zāļu iepirkšanas kārtību

29.05.2017
  • 25.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteikta ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība*.
  • Noteikumu projektā paredzēts, ka, sākot ar 2018.gada 1.janvāri parenterāli ievadāmās ķīmijterapijas zāles, kuru iegāde tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, tiks iepirktas centralizēti – ārstniecības iestādēm, kas nodrošina onkoloģisko pacientu aprūpi. Šobrīd šīs zāles ir iekļautas ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sarakstā un, pamatojoties uz ārstniecības personas izrakstītu recepti, tās izsniedz aptiekā. Ņemot vērā, ka konkrētās zāles pacientam ir ievadāmas tikai stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos ārsta-speciālista uzraudzībā, pastāv risks, ka zāļu neatbilstošas uzglabāšanas dēļ posmā starp iegādi aptiekā un ievadīšanu stacionārā vai dienas stacionārā varētu tikt izmainīta zāļu efektivitāte un lietošanas drošība, tādēļ paredzēts mainīt šo zāļu iegādes kārtību. Iepirkumu rīkos Nacionālais veselības dienests (NVD). Paralēli paredzēts veikt atbilstošus grozījumus noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību**.
  • Plānots, ka parenterāli ievadāmo zāļu izsniegšanu ārstniecības iestādēm, ar kurām noslēgts līgums par onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, būs jānodrošina ar 2018.gada 1.janvāri. 
  • Tāpat paredzēts, ka turpmāk C saraksta zāles zāļu lieltirgotava piegādās ārstniecības iestādei, izslēdzot aptiekas posmu un tādējādi samazinot izdevumus par zālēm. Noteikumu projektā arī paredzēta iespēja iesniegt iesniegumu kompensācijas bāzes cenas samazināšanai A saraksta zālēm gadījumos, kad ražotājs samazina cenu, nesasniedzot references  – attiecīgās zāļu grupas zemāko cenu, bet vēlas samazināt to daļu, kuru par zālēm maksā pacients.

* Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”
**Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

Informācijas avots: Veselības ministrija