Plāno grozījumus likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”

Plāno grozījumus likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”

29.05.2017

  • 25.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (likums), kas paredz papildināt likumā noteikto kontrolējamo narkotisko vielu un psihotropo vielu sarakstus ar jaunām psihoaktīvām vielām un iedalījuma apmēriem, līdz kuriem daudzumi atzīstami par nelieliem un no kuriem – par lieliem.
  • Ar minētajiem grozījumiem likuma 2. pielikumā* plānots iekļaut vielu grupas un jaunās psihoaktīvās vielas, par kurām patlaban izdoti Slimību profilakses un kontroles centra lēmumi par t.s. „pagaidu aizliegumu”. Jau ziņots, ka no 2013.gada likumdošanā noteikts, ka ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu apriti, kas vēl Latvijā nav pakļautas kontrolei un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums. Šāda kārtība ļāvusi būtiski ierobežot jauno psihoaktīvo vielu izplatību. 

*Likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2.pielikumā ir noteikti kontrolējamo narkotisko vielu un psihotropo vielu apmēri, līdz kuriem vielu daudzumi atzīstami par nelieliem, un apmēri, sākot ar kuriem, to daudzumi atzīstami par lieliem. 

Informācijas avots: Veselības ministrija