SPKC tikās ar 14 pašvaldībām un uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta* īstenošanu

SPKC tikās ar 14 pašvaldībām un uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta* īstenošanu

29.05.2017

 

  • 23.maijā, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicināja Babītes, Durbes, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Līgatnes, Lubānas, Mērsraga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērvetes, Vaiņodes un Viļānu pašvaldību pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar plānotajām aktivitātēm, uzsākot Eiropas Sociālā fonda projektu* veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā**. SPKC speciālisti dalībniekus iepazīstināja ar vairākiem veselības veicināšanas pasākumiem, kas tiks realizēti projekta ietvaros nākošajos trijos gados minētajās pašvaldībās.
  • Katrā pašvaldībā notika izglītojošie pasākumi iedzīvotājiem, kas vērsti uz veselības paradumu maiņu, piemēram, holesterīna, glikozes un asinsspiediena mērīšana. Diskusijās ar profesionāļiem bija iespējams izvērtēt savus dzīvesveida ieradumus. 
  • Lai veicinātu gan iedzīvotāju, gan bērnu izpratni par veselīgu un sabalansētu uzturu, tā pagatavošanas veidiem, uztura speciālists ar rotaļu elementiem rosināja bērnu interesi, bet  pavārs vadīja uztura meistarklases pieaugušajiem. Topošajiem vecākiem un jaunajām māmiņām bija vairākas lekcijas par krūts zīdīšanu.
  • Visās pašvaldībās vecāka gadagājuma iedzīvotāji tika aicināti uz vingrošanas pasākumiem, kurus vadīja sertificēti speciālisti. Iedzīvotāji tika aicināti uzdot sev interesējošus jautājumus gan par aktivitātēm brīvā dabā, gan ikdienas vingrojumiem un pareizu elpošanas apguvi, īpašu uzmanību pievēršot pareizai vingrošanas tehnikas izpildei.
  • Vairāki izglītojošie pasākumi tika vadīti skolēniem – par ķermeņa higiēnu, savstarpējām attiecībām, ķermeņa izmaiņām augot. Pusaudžu auditorija tika uzrunāta par ņirgāšanās jautājumiem, ar mērķi uzlabot psihoemocionālo klimatu klasē, projekta ietvaros notika vairākas aktivitātes par ņirgāšanos izplatību klasē un skolā, demonstrējot SPKC izstrādātos mācību filmu materiālus.

*Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106 ieviešanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 429 757,00 EUR, t.sk.Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR; Valsts budžeta finansējums – 64 463.55 EUR.

2017.gada 23.maija ESF 9.2.4.2. pasākumu projekta sanāksmes “14 pašvaldības veselīgai dzīvei” prezentācijas skatīt šeit:

1. Par projekta kopējām aktivitātēm (PDF)

2. Par projekta pasākumu īstenošanu (PDF)

**plašāka informācija šeit

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs