Zāļu valsts aģentūra publicē 2016. gada publisko pārskatu

Zāļu valsts aģentūra publicē 2016. gada publisko pārskatu

29.05.2017

 • Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) šodien, 2017. gada 29. maijā, publicē ZVA 2016. gada publisko pārskatu, informējot par aģentūras paveiktajiem darbiem pagājušajā gadā.

Apkopojot pērnā gada ZVA darbības rezultātus, jāatzīmē, ka:

 • reģistrētas 272 zāles,
 • pārreģistrētas 214 zāles,
 • izsniegtas 6854 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas (tai skaitā Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai un paralēli importēto zāļu izplatīšanai),
 • 76 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai,
 • Latvijā kopumā 2016. gadā noritēja 288 zāļu klīniskie pētījumi,
 • saņemts 341 ziņojums par zāļu blaknēm,
 • Zāļu ekspertīzes laboratorijā veiktas 107 zāļu paraugu analīzes, pēc aptieku pieprasījuma pagatavots 431 titrētais šķīdums, indikators un reaktīvs, atlasīti un testēti 96 attīrītā ūdens paraugi, ko iegūst aptiekās,
 • saņemti 269 iesniegumi ar CE nemarķētu medicīnisko ierīču reģistrācijai, kas ievietoti arī Latvijas medicīnisko ierīču datu bāzē LATMED,
 • 147 farmaceitiskā produkta sertifikāti un 29 brīvās tirdzniecības sertifikāti,
 • izsniegtas 310 aptieku licences, 52 zāļu lieltirgotavu licences, 19 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu licences un 4 licences zāļu ražošanas uzņēmumam, kas ražo aktīvo vielu.
 • Svens Henkuzens, Zāļu valsts aģentūras direktors: “Līdztekus pamatdarbības funkciju veikšanai 2016. gadā aģentūra pievērsa uzmanību arī šādām prioritātēm: jautājumam par zāļu piegādes traucējumu radīto risku ietekmes mazināšanu, komunikācijas stiprināšanai ar farmācijas nozari un sabiedrību, kā arī informācijas tehnoloģiju pilnveidei un to efektīvai izmantošanai.”
 • 2016. gada beigās ZVA saņēma Bureau Veritas Latvia izsniegtu apliecinājumu par tās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību jaunā ISO 9001:2015 standarta prasībām un par informācijas drošības pārvaldības sistēmas atbilstību ISO/IEC 27001:2013 standarta prasībām.
 • Pērn arī apritēja 20 gadu kopš ZVA dibināšanas.

Aicinām skatīt Zāļu valsts aģentūras 2016. gada publisko pārskatu ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas”.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra