Grozījumi ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumā

Grozījumi ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumā

23.10.2017

  • Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt līdz 2017. gada 15. novembrim plkst. 17:00.

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.

Paziņojums par izmaiņām atlases nolikumā tiks publicētas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2017. gada 24. oktobrī.

Informācijas avots: Nacionālais veselības dienests (NVD)