Izglītojošs nodarbību (pasākumu) kopums Līgatnes novada bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei

Izglītojošs nodarbību (pasākumu) kopums Līgatnes novada bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei

07.11.2017

  • No 3.novembra līdz 2019.gada septembrim 14 Latvijas pašvaldībās Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA “Prakse.lv” Līgatnes novadā uzsāk izglītojošu un praktisku vingrošanas pasākumu kopumu bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei. Izglītojošo nodarbību kopuma mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu 1.–2.klašu skolēniem apgūt vingrojumus vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai, t.sk., muguras muskulatūras stiprināšanai, stājas problēmu profilaksei un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.
  • Izglītojošu un praktisku nodarbību kopums sastāvēs no astoņām nodarbībām, kuru laikā sertificēts treneris Viesturs Dumpis dažādu aktīvu spēļu un vingrojumu veidā bērniem mācīs pareizu elpošanas tehniku un vingrojumus dažādām muskuļu grupām. Katrā nodarbībā akcents tiks likts uz kādu atsevišķu muskuļu grupu.
  • Nodarbības norisināsies katru piektdienu no 3.novembra līdz 22.decembrim Līgatnes novada vidusskolā, Strautu iela 4. Norises laiks: 13:00–14:00, nodarbības ilgums: 60 minūtes.
  • Papildu informāciju par pasākumu un iespējām pieteikties var iegūt sazinoties pa tālruņa numuru 26361250 un/vai rakstiski uz e-pasta adresi vidusskola@ligatne.lv.
  • Pasākumu kopums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106). Līdz 2019.gadam kopā tiks īstenoti vismaz 30 izglītojošie pasākumu kopumi Inčukalna, Tērvetes, Durbes, Līgatnes, Viļānu, Pārgaujas, Vaiņodes, Priekuļu, Ikšķiles, Lubānas, Garkalnes, Babītes, Mērsraga un Ērgļu novadā.

Papildu informācija par projektu: www.spkc.gov.lv sadaļā “Projekti”.

Plašāka informācija par Slimību profilakses un kontroles centra Eiropas Sociālā fonda projektiem lasiet www.esparveselibu.lv“Notikuma kalendāru”.

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)