Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

17.11.2017

  • No 21.novembra līdz 2019.gada septembrim Slimību profilakses un kontroles centrs, sadarbībā ar SIA “Latvian Holidays”, Inčukalna, Tērvetes, Durbes, Līgatnes, Viļānu, Pārgaujas, Vaiņodes, Priekuļu, Ikšķiles, Lubānas, Garkalnes, Babītes, Mērsraga un Ērgļu novadā uzsāk semināru īstenošanu par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām. Semināra mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā iesaistītos speciālistus, gan vecākus par vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju atpazīšanu un nepieciešamo rīcību atkarības veidošanās gadījumā. Semināru vadīs sertificēta psiholoģe, psihoterapijas speciāliste.
  • Semināra laikā dalībnieki tiks aktīvi iesaistīti diskusijās un citās aktivitātēs, lai kopīgi izprastu tēmas par pusaudžu atkarību un tās rašanās cēloņiem, agrīnu atkarības izraisošo vielu un procesu pazīmju atpazīšanu, ietekmējošiem faktoriem, profilaksi un palīdzības iespējām. Iegūto zināšanu nostiprināšanai visi semināra dalībnieki saņems ikdienā noderīgu informatīvo materiālu.
  • Pirmais seminārs tiks organizēts 21.novembrī Ērgļu novadā Ērgļu vidusskolā no plkst. 15.00 līdz 17.00. Lai pieteiktu dalību sazinieties ar Ērgļu vidusskolas sociālo pedagoģi Sandru Konovalovu pa tālruni 26595021.
  • Seminārs tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106). Līdz 2019.gada septembrim kopā tiks īstenoti vismaz 36 semināri Inčukalna, Tērvetes, Durbes, Līgatnes, Viļānu, Pārgaujas, Vaiņodes, Priekuļu, Ikšķiles, Lubānas, Garkalnes, Babītes, Mērsraga un Ērgļu novadā.

Papildu informācija par projektu: www.spkc.gov.lv sadaļā “Projekti”.

Plašāka informācija par Slimību profilakses un kontroles centra Eiropas Sociālā fonda projektiem lasiet www.esparveselibu.lv “Notikuma kalendāru”.