PRAC iesaka atjaunināt pasākumus grūtniecības nepieļaušanai retinoīdu lietošanas laikā

PRAC iesaka atjaunināt pasākumus grūtniecības nepieļaušanai retinoīdu lietošanas laikā

16.02.2018

Visu iekšķīgi lietojamu retinoīdu drošuma informācijai jāpievieno arī brīdinājums par iespējamu neiropsihisku traucējumu risku

 • Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) ir pabeigusi retinoīdus saturošu zāļu vērtēšanu, pēc kuras iesaka aktualizēt grūtniecības nepieļaušanas pasākumus un zāļu drošuma informācijai pievienot brīdinājumu par iespējamu neiropsihisku traucējumu risku (piemēram, depresiju, trauksmi un garastāvokļa pārmaiņām).
 • PRAC izvērtēja visus pieejamos datus, tostarp publicēto literatūru un pēcreģistrācijas ziņojumus par retinoīdus saturošu zāļu blaknēm, kā arī apkopoja pacientu un veselības aprūpes speciālistu viedokļus speciāli organizētā ieinteresēto pušu sanāksmē un tai sekojošās rakstiskās konsultācijās.

PRAC ieteikumu kopsavilkums

Grūtniecības nepieļaušana

 • PRAC apstiprina, ka visiem perorāli lietojamiem retinoīdiem var būt kaitīga ietekme uz nedzimušu bērnu, tādēļ tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Turklāt sievietes ar reproduktīvu potenciālu nedrīkst lietot perorālos retinoīdus – acitretīnu, alitretinoīnu un izotretinoīnu –, ja netiek ievēroti grūtniecības nepieļaušanas programmas (GNP) nosacījumi. Lai gan dažās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs šiem retinoīdiem līdz šim bija ieviestas līdzīgas GNP, vienotu principu nodrošināšanai PRAC tagad ir atjauninājusi un harmonizējusi GNP. Šīs PRAC rekomendētās vienotās GNP nolūks ir nodrošināt optimālu atbalstu ārsta un pacienta saziņai par šo zāļu riskiem un GNP ievērošanu reālajā praksē.
 • GNP ietver grūtniecības iestāšanās iespējamības vērtēšanu, lai noteiktu sievietes, kurām ir reproduktīvais potenciāls. Uz šīm sievietēm attiecināmas prasības par grūtniecības pārbaužu (testu) veikšanu un efektīvas kontracepcijas nepieciešamību pirms ārstēšanas uzsākšanas, tās laikā un pēc tās, kā arī par pacientes un zāļu parakstītāja “Riska apzināšanās apliecinājuma veidlapu”, lai apstiprinātu, ka ir sniegti atbilstoši ieteikumi. Bez tam GNP ietver izglītojošus materiālus ārstiem un brīdinājuma kartīti pacientiem.
 • Firmas, kas izplata acitretīnu, alitretinoīnu un izotretinoīnu, turpmāk veiks pētījumu un aptauju, lai izvērtētu aktualizēto pasākumu efektivitāti, īpaši saistībā ar GNP īstenošanu.
 • Tiek uzskatīts, ka citiem perorālajiem retinoīdiem – beksarotēnam un tretinoīnam – nav nepieciešama GNP, jo šīs zāles tiek lietotas ļoti stingrā mediķu uzraudzībā citu nopietnāku indikāciju – noteiktu vēža veidu – ārstēšanai un citā atšķirīgā pacientu populācijā. Jau patlaban spēkā esošie pasākumi uzskatāmi par pietiekamiem, lai nepieļautu grūtniecību šo zāļu lietošanas laikā.
 • Dati norāda, ka aktīvās vielas daudzums, kas caur ādu tiek absorbēts organismā, lietojot retinoīdu lokālās zāļu formas (topiskos retinoīdus), ir ļoti neliels, un tādēļ ir maz ticams, ka tādi produkti varētu izraisīt kaitējumu vēl nedzimušam bērnam. Tomēr pārmērīga šo zāļu lietošana vai pacientes ādas bojājumi var palielināt retinoīdu absorbciju. Tādēļ piesardzības nolūkā PRAC iesaka sievietēm, kuras plāno grūtniecību, un grūtniecības laikā nelietot arī topiskos retinoīdus.

Neiropsihisko traucējumu risks

 • PRAC izvērtēja saistībā ar retinoīdiem pieejamos datus par tādu neiropsihisku traucējumu iespējamo risku kā depresija, trauksme un garastāvokļa pārmaiņas. Lai gan dažu perorālo retinoīdu zāļu informācijā jau bija iekļauti brīdinājumi par šo iespējamo risku, PRAC izvērtēja, vai apjoma un satura ziņā tie pietiekami atspoguļo pierādījumus un vai tiek piemēroti konsekventi.
 • PRAC vērsa uzmanību, ka pieejamo datu apjoms par perorālajiem retinoīdiem ir ierobežots un, ka nav iespējams skaidri noteikt, vai šo risku rada tieši šīs zāles. Tomēr PRAC atzīst, ka pacienti ar smagām ādas slimībām var būt pakļauti lielākam neiropsihisku traucējumu riskam, ņemot vērā šo slimību raksturu. Tādēļ PRAC iesaka visu perorālo retinoīdu zāļu informācijā iekļaut brīdinājumu par šo risku, tostarp pazīmes un simptomus, par kuriem pacientiem un viņu ģimenes locekļiem būtu jābūt informētiem (piemēram, par garastāvokļa vai uzvedības pārmaiņām).
 • Lai gan par lokāli lietojamiem retinoīdiem pieejamie dati ir ļoti ierobežoti, tie liecina, ka šīm zāļu formām nepiemīt psihisku traucējumu rašanās risks, tādēļ šo zāļu informācijai nav nepieciešams pievienot papildu brīdinājumus.
 • PRAC ieteikumi tiks pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai (CHMP), kas pieņems EMA gala lēmumu. Plašāka informācija, tostarp ieteikumi pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem, tiks publicēti, tiklīdz tiks pieņemts CHMP lēmums.

Vairāk par šīm zālēm

 • Retinoīdi ir A vitamīna atvasinājumi, kas ir pieejami iekšķīgi lietojamu kapsulu formā vai kā uz ādas uzklājami krēmi un geli. Iekšķīgi lietojamie retinoīdi tiek izmantoti, lai ārstētu dažādas smagas aknes formas, smagu roku ekzēmu, kuras gadījumā ārstēšana ar kortikosteroīdiem nav efektīva, smagas psoriāzes formas, citas ādas slimības, kā arī noteiktu vēža veidu ārstēšanai. Uz ādas lietojamie retinoīdi tiek izmantoti dažādu ādas slimību, tostarp vieglas un vidēji smagas aknes, ārstēšanai.
 • Tālāk minētie retinoīdi ir reģistrēti nacionālās procedūrās vairākās ES dalībvalstīs un ir ietverti šajā vērtēšanas procedūrā: acitretīns, adapalēns, alitretinoīns, izotretinoīns, tazarotēns un tretinoīns. Alitretinoīns ir reģistrēts arī ES centralizētā procedūrā ar komercnosaukumu “Panretin” ādas bojājumu ārstēšanai AIDS pacientiem, kuriem ir Kapoši sarkoma (ādas vēža veids). Beksarotēns ir reģistrēts ES centralizētā procedūrā ar komercnosaukumu “Targretin”, lai ārstētu ādas T‑šūnu limfomas (rets limfoīdo audu vēzis) redzamās pazīmes uz ādas.

Latvijā nacionāli reģistrētas šādas retinoīdus saturošas zāles

 • Iekšķīgi lietojamas zāles, uz kurām attiecas GNP: 
  Roaccutane (isotretinoinum), Neotigason (acitretinum).
 • Lokāli lietojamas zāles: 
  Differin (adapalenum), Treclinac (clindamycinum, tretinoinum).

Vairāk par šo zāļu vērtēšanas procedūru aicinām lasīt EMA tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra