EMA iesaka nekavējoties apturēt zāļu Zinbryta (daklizumabs) reģistrāciju un atsaukt šīs zāles no tirgus

EMA iesaka nekavējoties apturēt zāļu Zinbryta (daklizumabs) reģistrāciju un atsaukt šīs zāles no tirgus

13.03.2018

Pierādījumi liecina par nopietnu iekaisīgu smadzeņu darbības traucējumu risku

  • Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ieteikusi nekavējoties apturēt multiplās sklerozes ārstēšanai paredzēto zāļu Zinbryta (daklizumabs) reģistrāciju un atsaukt šīs zāles no tirgus, jo ir saņemti 12 ziņojumi par nopietniem iekaisīgiem smadzeņu darbības traucējumiem visā pasaulē, ietverot encefalītu un meningoencefalītu. Trīs no šiem gadījumiem ir bijuši letāli.
  • Zinbryta tika reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) 2016. gadā recidivējošu multiplās sklerozes formu ārstēšanai pieaugušiem.

Latvijā šīs zāles netiek izplatītas.

  • EMA ieteikumi ir pārsūtīti Eiropas Komisijai juridiski saistoša lēmuma pieņemšanai, kas būs piemērojams visās ES dalībvalstīs. 
    Papildu informācija par šo zāļu vērtēšanu un tās iznākumu ir pieejama EMA tīmekļa vietnē.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra