Izstrādā kārtību, kā īstenos ES fondu līdzfinansētos projektus

Izstrādā kārtību, kā īstenos ES fondu līdzfinansētos projektus

13.03.2018

  • 8.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kārtību, kādā plānots īstenot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansētos projektus*.
  • Šīs kārtas ietvaros paredzēts ES fondu atbalsts ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstībai, atbalstot būvniecību un ārstniecības procesā nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādi.
  • Plānots, ka ES fondu finansējumu varēs saņemt ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai. 
  • Paredzēts, ka vienas ģimenes ārsta prakses maksimālā atbalsta summa nepārsniedz 15 tūkst. eiro. Kopējais plānotais finansējums ir 4,5 milj. eiro. Paredzot atbalstīt 535 ģimenes ārstu prakses.

*Ministru kabineta noteikumu projekts par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu

Informācijas avots: Veselības ministrija