Stradiņa slimnīcā atjaunota kustība 32.korpusa kāpņu telpās

Stradiņa slimnīcā atjaunota kustība 32.korpusa kāpņu telpās

13.03.2018

  • Slimnīca saņēmusi Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
  • Būvniecības valsts kontroles biroja ekspertīzes atzinumā teikts, ka 32.korpusa kāpņu telpu tehniskajā stāvoklī nav konstatētas būtiskas atkāpes no prasībām, kas ietekmē drošību, līdz ar to kāpņu telpās ir atjaunota kustība.
  • Lai nodrošinātu pacientu, apmeklētāju un darbinieku drošu pārvietošanos pa kāpnēm, Slimnīcas Saimniecības daļa turpinās kāpņu nobīžu monitorēšanu, savukārt Slimnīcas valdes locekle Arta Biruma atzīst, “Šobrīd visaugstāk vērtējam pacientu un darbinieku drošību un plānojam, ka pēc tehniskās izpētes atzinuma saņemšanas, kāpņu telpās būs veicami remontdarbi, tāpēc esam nolēmuši samazināt cilvēku plūsmu pa 32.korpusa pacientu kāpnēm.”
  • Lēmums par kustības ierobežošanu 32.korpusa apmeklētāju kāpnēs tika pieņemts pēc tam, kad Saimniecības daļa, veicot kontroles apgaitu teritorijā, konstatēja 32.korpusa ēkas kāpņu telpas konstrukcijās pārvietojumu deformācijas. Situācijas novērtēšanai un risku apzināšanai, nekavējoties tika izsaukts Būvniecības valsts kontroles birojs, pieaicinot klāt neatkarīgos ekspertus. Saskaņā ar biroja lēmumu, tika nolemts veikt operatīvās konstrukciju pārvietojumu pārbaudes un kontroli turpmākās rīcības noteikšanai. Veikto pārbaužu laikā netika konstatētas būvniecības marķējumu izmaiņas, savukārt saņemtajā ekspertīzes atzinumā ir teikts, ka kāpņu izmantošana ir atļauta.

Informācijas avots: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca