Publiska noklausīšanās par hinolonu un fluorhinolonu antibiotikām Eiropas Zāļu aģentūrā

Publiska noklausīšanās par hinolonu un fluorhinolonu antibiotikām Eiropas Zāļu aģentūrā

15.03.2018

  • Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) hinolonu un fluorhinolonu antibiotiku vērtēšanas ietvaros rīkos publisku noklausīšanos, lai uzzinātu iesaistīto pušu pieredzi saistībā ar šo zāļu lietošanu un parakstīšanu un ņemtu to vērā, sniedzot PRAC rekomendācijas.
  • 2017. gada februārī PRAC sāka perorālo, injicējamo un inhalējamo hinolonu un fluorhinolonu antibiotiku vērtēšanu, lai ilgtermiņā izvērtētu retās, bet nopietnās blaknes, kas galvenokārt skar muskuļaudus, locītavas un nervu sistēmu, turklāt dažos gadījumos var būt ilgstošas. Vērtēšanas laikā EMA novēroja pastiprinātu sabiedrības interesi par šo zāļu drošumu. Ņemot vērā šo interesi, PRAC izlēma rīkot publisku noklausīšanos, lai labāk izprastu sabiedrības uzskatus par riskiem, kas saistīti ar minētām antibiotikām, kā arī konkrētu zāļu drošuma pasākumu īstenošanu.
  • Publiskā noklausīšanās notiks komitejas sēdes laikā 2018. gada jūnijā. Drīz EMA mājaslapā www.ema.europa.eu/ema tiks publicēta plašāka informācija, tostarp kopsavilkums par bažām saistībā ar zāļu drošumu, konkrētu jautājumu saraksts, uz kuriem komiteja vēlas saņemt sabiedrības atbildes, kā arī praktiska informācija par dalību publiskās noklausīšanās sanāksmē un pieteikuma veidlapa.
  • Šī būs jau otrā publiskā noklausīšanās zāļu drošuma vērtēšanas ietvaros, ko rīko EMA PRAC. Pirmā publiskā noklausīšanās notika 2017. gada septembrī, vērtējot valproātu saturošas zāles.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra