Izstrādāts projekts informācijas apmaiņas kārtībai par dzimumšūnu donoriem

Izstrādāts projekts informācijas apmaiņas kārtībai par dzimumšūnu donoriem

23.03.2018

  • 22.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz izveidot dzimumšūnu donoru datubāze un noteikt kārtību kādā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa par dzimumšūnu donora dzimumšūnu izmantošanu*.
  • Paredzēts, ka vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēmā tiks nodrošināta centralizēta personas veselības datu apstrāde par dzimumšūnu ziedošanu, kā arī Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā noteikto donora dzimumšūnu izmantošanas ierobežojumu ievērošanu.
  • Plānots, ka no 2019.gada 1.jūlija E-veselība nodrošinās centralizētu datu apstrādi, kas nepieciešami ārstniecības iestādēm, kas sniedz medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus. Tāpat noteikts papildu ierobežojums, ka minētajai informācijai var piekļūt tikai ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus. Paredzēts arī, ka šādas ārstniecības iestādes vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēmā ievadīs datus par dzimumšūnu ziedošanu un tā izmantošanas rezultātu.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu””

Informācijas avots: Veselības ministrija